Tag Archives: mantelzorg

GBLV wil realisatie ‘bedankje’ voor mantelzorgers en vrijwilligers

GBLV/Gemeentebelangen wil dat de toezegging dat er in 2015 een ‘bedankje’ voor mantelzorgers en vrijwilligers komt, ook daadwerkelijk nagekomen wordt.

Het jaarlijkse bedankje, tot stand gekomen door een motie van GBLV, voor mantelzorgers en vrijwilligers is in 2015 nog niet gerealiseerd. Voor GBLV is dit dan ook reden om dit in de raadsvergadering van 17 november aan de orde te stellen. Afspraak is afspraak volgens GBLV. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar in het sociaal domein. Zij vormen een onlosmakelijke schakel in de zorg voor thuiswonende hulp- en zorgbehoevenden.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Het jaarlijkse bedankje, toegezegd door het college moet er komen. Afspraak is afspraak. Ik ben 10 november op de dag van de mantelzorg geweest. Deze dag is georganiseerd door WoeJ. Daar heb ik met veel mantelzorgers gesproken. Ik vind dat de gemeente deze grote groep in het zonnetje moet zetten zoals de raad vorig jaar heeft aangegeven.”
PB GBLV bedankje mantelzorgers en vrijwilligers
Foto: Mantelzorgers bijeen bij Woej Oranjehoek tijdens de dag van de mantelzorg; Wethouder Kist opent high tea alwaar mantelzorgers in gesprek konden met raadsleden.

GBLV bepleit “bedankje” voor mantelzorgers

GBLV bepleit in de raadsvergadering een “bedankje” voor mantelzorgers. Zij vormen een onmisbare schakel in de Transitie Sociaal Domein.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in het sociaal domein. Zij vormen een onmisbare schakel in de zorg voor thuiswonende hulp- en zorg behoevenden. Zeker nu vele mensen met een zorgvraag langer thuis blijven wonen, ten gevolge van de grote veranderingen in de AWBZ, WMO en Jeugdzorg. Dat betekent in eerste instantie dat deze doelgroep een beroep op mantelzorgers zal moeten doen. Dat spreekt ook uit het beleidsplan WMO van de gemeente Leidschendam-Voorburg waarin te lezen valt dat geïnvesteerd dient te worden in mantelzorg en (zorg)vrijwilligers.

Freek Steutel, raadslid GBLV: ”Het jaarlijkse bedankje, eerder in de vorm van een feest, is ten gevolge van de kerntaken discussie vervallen. Dat is jammer. Maar nu we een beroep gaan doen op mantelzorgers in het kader van de Transitie Sociaal Domein is het zaak dat we voor hen een jaarlijks bedankje organiseren. Dat is wel het miste wat we als gemeente kunnen doen. In de raad van 11 november zal GBLV daarom ook met een motie komen om een bedankje te organiseren.”

GBLV/Gemeentebelangen bezoekt ouderen Nieuw Heeswijk

De enige onafhankelijke lokale politieke partij van Leidschendam-Voorburg, GBLV/Gemeentebelangen, is afgelopen weekend op bezoek geweest bij de bewoners van de aanleunwoningcomplex Nieuw Heeswijk om ze in het zonnetje te zetten. WZH Nieuw Heeswijk kwam in de publiciteit, omdat er allerlei belangrijke voorzieningen voor de oudere bewoners zijn verdwenen en de zorg op een dramatisch laag niveau is beland (zie eerdere berichtgeving).

GBLV/Gemeentebelangen staat voor goede ouderenzorg in de gemeente. Vandaar dat er vragen zijn gesteld over de situatie bij Nieuw Heeswijk aan het college van B&W. Eerder heeft GBLV/Gemeentebelangen succesvol meegeholpen om de gedwongen verhuizing van dementerenden uit WZH Het Anker te voorkomen. Robin van Wissen en Freek Steutel, kandidaat raadsleden GBLV/Gemeentebelangen: “Ook voor de bewoners van Nieuw Heeswijk proberen we nu de situatie te verbeteren.”

Mantelzorgers en vrijwilligers in het Valentijns-zonnetje

Op 14 februari a.s. is het weer Valentijnsdag en GBLV/Gemeentebelangen ziet dit als een goede gelegenheid om vrijwilligers en mantelzorgers uit Leidschendam, Voorburg of Stompwijk in het zonnetje te zetten.

Onmisbaar

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. In de toekomst zal een groter beroep worden gedaan op deze groep. GBLV/Gemeentebelangen wil dat de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers door de gemeente wordt ondersteund met raad en daad (collectieve vrijwilligersverzekering, Vrijwilligerspunt, opleiding en training), uiteraard binnen de beschikbare budgetten. Wanneer de gemeente een beroep wil doen op de inzet van vrijwilligers dan mogen de vrijwilligers ook iets terug verwachten van de gemeente. GBLV/Gemeentebelangen wil ook nu al haar waardering uitspreken en zorgen voor een kleine Valentijnsattentie.

Blijk van waardering

Kent u vrijwilligers of mantelzorgers in uw omgeving die een attentie verdienen? Stuur hun naam en adres voor 10 februari naar mailadres: valentijnsactie@gblv.nl en vertel ons kort wat deze persoon zo speciaal maakt en op Valentijnsdag ontvangt deze mantelzorger of vrijwilliger een leuke attentie.

Lees hier de actievoorwaarden.

Pluim voor Actiecomité Mantelzorg Voorburg

Het Actiecomité Mantelzorg Voorburg heeft door zijn acties resultaat geboekt: woonzorgcentrum WZH Het Anker heeft besloten dat de kwetsbare groep dementerende ouderen niet gedwongen zal worden verhuisd. Het Actiecomité heeft daarmee wat GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) betreft een grote pluim verdiend.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Het Actiecomité heeft een prima resultaat geboekt. Het is geweldig nieuws voor de bewoners en hun familie, allen inwoners van Leidschendam-Voorburg, dat die gedwongen verhuizing van de baan is. Een paar weken geleden heeft het Actiecomité de GBLV-fractie benaderd na onze eerdere inzet voor dementerende ouderen waarvoor geen plek in de gemeente is. We hebben goed naar het verhaal van het Actiecomité geluisterd en hen vervolgens, waar dat gevraagd werd, advies en bijstand verleend. WZH Het Anker is nu gelukkig terugkomen op het eerder genomen besluit om de groep kwetsbare ouderen gedwongen te verhuizen. Schrijnende situaties zijn hierdoor voorkomen.”

Voor GBLV is de kous hiermee nog niet af. Steutel: “De recente ontwikkelingen bij WZH maken duidelijk dat de veranderingen in de wetgeving instellingen zoals WZH dwingen tot nieuw beleid. Dat is op zichzelf niet verkeerd, maar de wijze waarop dit wordt afgedwongen naar bewoners is zorgelijk. Het is in deze situatie pijnlijk duidelijk geworden dat de bewoner niet wordt gehoord. Nog pijnlijker is dat het in onze gemeente ontbreekt aan visie en beleid gericht op ouderen. De reactie van het college van B&W op de commotie die ontstond rond Het Anker was dat men er niet over ging. Dat is natuurlijk onzin. De gemeente heeft gewoon een taak om te zorgen dat er voldoende plekken voor deze groep ouderen in de gemeente beschikbaar zijn. In die “groene woonstad” waar het college het steeds over heeft, moet toch ook plek zijn voor deze groep vergrijzende groep ouderen?”

In de commissie Maatschappelijke Activiteiten van maandag 9 september zal GBLV vragen stellen aan de wethouder over de visie van het college op het ouderenbeleid in onze gemeente en het niet willen oppakken van de verantwoordelijkheid als het gaat om deze groep ouderen.