Tag Archives: KPP

GBLV pleit voor slimmere aanpak bouwproject KPP

De ontwikkeling van het project Klein Plaspoelpolder (KPP) loopt al een aantal jaren. Het betreft onder andere het gebied van de vroegere gemeentewerf en de Mebin. Het project wordt nu steeds concreter waarbij de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen een slimmere aanpak wenselijk vindt, dan door het college nu wordt ontwikkeld. De oproep van GBLV: ontwikkel en besteedt het gebied in één keer aan, in plaats van met deelgebieden te werken.

In de afgelopen jaren zijn reeds enkele tonnen budget in de voorbereiding van het bouwproject KPP gestoken. Nu is er een grondexploitatie opgesteld waaruit blijkt dat de ontwikkeling van het project KPP de gemeente in totaal 3,1 miljoen euro (op eindwaarde) gaat kosten. Monica Velù, raadslid GBLV: “Als GBLV zijn wij natuurlijk blij dat het gebied ontwikkeld wordt. Ook de mogelijkheid om in het project KPP sociale woningbouw te realiseren, waardoor het bouwvolume aan de Rijnlandlaan kan worden verminderd, vinden wij positief.”

Waar GBLV minder positief over is, is de opgestelde grondexploitatie die dus op 3,1 miljoen euro negatief sluit. “En dan is het nog de vraag of in dat bedrag ook de voorbereidingskosten uit vorige jaren zijn meegenomen,” geeft Velù aan, “bovendien lijkt het erop, dat als uitgangspunt ontwikkeling in losse deelprojecten genomen is. Naar ons idee leidt dat tot een eenzijdige interesse voor de te ontwikkelen elementen, waarbij de gemeente straks de hoofdprijs gaat betalen voor items die voor de bouwers minder aantrekkelijk zijn. Ook leidt het mogelijk tot het ontbreken van samenhang tussen de bouwplannen voor betaalbare huurwoningen van de gemeente en de vrije sector bouw van een ontwikkelaar.”
Velu: “Wij willen dat bij de ontwikkeling ook de historie van het gebied wordt meegenomen. Kijk bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van het behoud van de markante gele hijskraan als industrieel erfgoed. Ook vinden wij de wens van buurtbewoners voor het realiseren van een Theepaviljoen, zoals die vroeger langs de Vliet stond, iets waarnaar geluisterd moet worden.”

GBLV staat een slimmere aanpak voor. “Zet de gemeentelijke grondpositie in het project KPP in één keer op de markt en vraag aan de geïnteresseerde ontwikkelaars met een integraal plan te komen. Dat bevordert dat projectontwikkelaars goed nadenken over de opzet van de Klein Plaspoelpolder en ook zullen zij beseffen dat de mogelijkheid om alles in één keer te mogen ontwikkelen iets voor de prijs betekent. Ofwel: minder kosten/verlies voor de gemeente.”

Geen brug, wél goede informatie

De lokale partij GBLV/Gemeentebelangen wil de mobiliteit in Leidschendam-Voorburg, als het gaat om de Vlietbruggen, verhogen door automobilisten een keuze te laten maken door goede informatie over de route die het beste gevolgd kan worden. Uit onafhankelijke rapporten blijkt dat een extra oeververbinding over de Vliet, door de wijk Klein Plaspoelpolder, nu én in de toekomst niet de oplossing is voor een betere doorstroming van het verkeer in Leidschendam-Voorburg.

Marien van Wijk, GBLV-woordvoerder op dit dossier en lid van de commissie Openbaar Gebied: “De discussie over al dan niet een extra oeververbinding is een zeer lastig onderwerp, het speelt al meer dan 20 jaar. Alle onderzoeken laten zien dat een extra brug om de doorstroming van het verkeer te verbeteren geen goede oplossing biedt. Voor een brug kiezen voelt dan niet goed. GBLV ziet meer in een juist pakket aan maatregelen om de mobiliteit en de leefbaarheid nu en in de toekomst sterk te verbeteren zonder onnodig geld uit te geven. Niet door het afsluiten van de bruggen op bepaalde tijden voor sommige weggebruikers, maar door in te zetten op goede informatie over de beste route. Vandaar onze variant: keuzes door goede informatie.”

GBLV stelt naast een goede informatievoorziening over de beste route drie maatregelen voor:

Ten eerste: een belangrijk uitgangspunt voor GBLV is dat de N14 beter wordt benut. De ongelijkvloerse kruisingen in de N14 moeten versneld worden aangelegd. De verkeersminister heeft extra geld beschikbaar gesteld voor de bereikbaarheid van de Randstad. De gemeente moet stevig inzetten om uit dat budget de aanpassing van de N14 te versnellen. Daarnaast moeten de aan- en afvoerwegen van de N14 kritisch tegen het licht worden gehouden om te zien of door aanpassingen op die wegen de doorstroming kan worden verbeterd.

Ten tweede: het doorvoeren van praktische maatregelen in het Damcentrum om naast de verkeersveiligheid ook de doorstroming te verbeteren. GBLV heeft daartoe in april van dit jaar al een rapport met voorstellen bij het college ingediend. Deze uiterlijk in 2017 realiseren.

Ten derde: een oproep aan de provincie Zuid-Holland om het beleid rond het openen van de bruggen over de Vliet in Leidschendam en Voorburg voor de scheepvaart aan te passen. GBLV stelt voor dat tijdens spitsuren het autoverkeer voorrang heeft boven scheepvaartverkeer.

“Met het dynamische verkeersinformatiesysteem zoals GBLV dat voorstelt, zullen deze maatregelen nog verder aan effectiviteit winnen,” aldus Marien van Wijk. “Er is nu voldoende onderzocht en gepraat. Het is nú de hoogste tijd voor concrete acties en maatregelen om de bereikbaarheid en mobiliteit in Leidschendam en Voorburg aan te pakken.”
pb-gblv-van-wijk-bij-sluis
Foto: Marien van Wijk bij de sluis