Tag Archives: kinderen

Kerstattentie voor bewoners Plaspoelstraat en omgeving

GBLV/Gemeentebelangen heeft de bewoners van de Plaspoelkade, Plaspoelstraat en omgeving verrast met een kerststaaf voor de feestdagen. Leden van de GBLV fractie hebben afgelopen zaterdagmiddag deur aan deur een kerststaaf aan de bewoners uitgedeeld. De lokale partij vindt dat deze bewoners dit dubbel en dwars verdienen vanwege de jarenlange hinder en overlast die men ondervindt van de bouwwerkzaamheden in de omgeving.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Dit gebaar werd bijzonder gewaardeerd door de bewoners en daar was het GBLV om te doen. Met dit gebaar willen wij als lokale partij laten zien, dat wij heel goed begrijpen welke ontberingen deze bewoners gedurende 8 jaar hebben moet doorstaan. Het is nu tijd voor de volgende fase: op naar een volwassen wijk met groen en speelmogelijkheden!”

Door het slopen en bouwen in de buurt ontstonden er ook veel onveilige situaties. Kinderen die niet meer veilig konden buiten spelen, sluipverkeer door de wijk en allerlei werkzaamheden rond de huizen van de bewoners. Recent nog heeft GBLV in een commissievergadering hier aandacht voor gevraagd.

Richard Kreijkers (bewoner): “Wij zijn al jaren in de weer om een speelgelegenheid in onze buurt te krijgen voor de kinderen. Gelukkig zijn er nu twee voetbalgoaltjes geplaatst! Het lijkt wel of wij een vergeten wijk in Leidschendam-Voorburg zijn.”

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Deze mensen hebben al meer dan 8 jaar last van een onplezierige woonsituatie. Door alle activiteiten in en rond het centrum van Leidschendam zijn de bewoners hier de dupe geworden van onveilige situaties. Laten wij hopen dat deze wijk snel uit de problemen is en weer een plezierige wijk wordt om te wonen en te vertoeven.”
GBLV Plaspoel

Verkeer- en vervoersproblemen: maak gebruik van kennis bewoners

Laat bewoners meedenken bij het zoeken naar oplossingen voor verkeers- en parkeerproblemen in onze gemeente. Dat was de strekking van de boodschap die de GBLV fractie heeft afgegeven in de commissie Openbaar Gebied van afgelopen dinsdag, 7 oktober. Een standpunt wat later die avond ook werd omarmd door wethouder Bruines. Rond de verkeersproblemen bij sportpark Duivesteijn en omgeving is aan de wethouder daarom verzocht ook hierbij in gesprek te gaan met de omwonenden om tot goede oplossingen te komen.

Sportpark Duivesteijn staat inmiddels bovenaan de lijst en heeft een zogenaamde prioriteit 1. Dit wil zeggen dat in 2015 de problemen aangepakt gaan worden. Inmiddels lopen er al onderzoeken naar het gebied. Voor GBLV heeft Duivesteijn altijd al een hoge prioriteit gehad en daarom vinden wij het belangrijk dat met de verschillende partijen daar, zoals de scouting, de manage, het tennispark Overdam, stadstuin Rusthout en andere sportverenigingen in gesprek wordt gegaan. Die toezegging hebben we gekregen.

Verder heeft de GBLV fractie een dossier aangeboden aan wethouder Bruines met circa 40 verkeerssituaties die om een oplossing vragen. Het is slechts een bloemlezing van problemen die aangedragen zijn door inwoners van onze gemeente met een grote variëteit aan problemen van groot naar klein.Untitled

Hieruit spreekt ook het belang bewoners in te schakelen om verkeersproblemen op te lossen. Zij zijn de mensen die vaak dagelijks met het probleem te maken hebben, zoals bijvoorbeeld ook de mensen in Voorburg-Noord, waar aanhoudende parkeerproblemen zijn. Samen optrekken met de bewoners zorgt voor draagvlak en vaak hebben de bewoners al goede ideeën hoe het probleem het best opgelost kan worden.

Foto: Hoek Damplein; veel scooters en fietsers glijden uit

Dossier onveilige verkeerssituaties GBLV

GBLV/Gemeentebelangen bezoekt basisschool De Trampoline

Leidschendam-Voorburg, 24 februari 2014  – Vorige week bezocht een delegatie van GBLV/Gemeentebelangen basisschool De Trampoline in Leidschendam. De school bestudeert in samenspraak met Stichting Vlietkinderen de mogelijk-heden van het 7 tot 7-model of integraal kindcentrum. Een model dat in Scandinavische landen reeds wordt toegepast.

Het model bestaat uit een aaneengesloten programma met afwisseling in blokken: onderwijs, opvang, sport en ontspanning. Eén team van medewerkers – zowel professioneel als vrijwillig – vanuit verschillende disciplines en een concentratie van voorzieningen (zoals wijkvereniging en sport) in één gebouw. De (kandidaat-)raadsleden van GBLV/Gemeentebelangen lieten zich door Joost Heemskerk (directeur ICBS De Trampoline) en Yvonne Bood-Wentink (adviseur marketing & communicatie Vlietkinderen) informeren.

ICBS_De_Trampoline
Foto: GBLV/Gemeentebelangen op bezoek bij ICBS De Trampoline.

GBLV steunt Stadstuin Rusthout

Tijdens de behandeling van de Gemeentebegroting 2014 was er steun voor de Stadstuin Rusthout vanuit de fractie GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg). GBLV diende twee moties in: een om de Stadstuin te betrekken bij het bestemmingsplan en een ander om de Stadstuin financieel een klein steuntje in de rug te geven.

Walter Rosbenders van GBLV was ter ore gekomen dat de Stadstuin niet mee mocht praten over het bestemmingsplan, omdat de toekomst van de Stadstuin na twee jaar opnieuw bekeken zou worden. Rosbenders: “GBLV vond dat een rare gang van zaken. Als de Stadstuin wel doorgaat en daar rekenen we als GBLV gewoon op, dan zou het in bestemmingsplan misschien onvoldoende rekening zijn gehouden met de Stadstuin.” De motie van GBLV waarin het college werd opgeroepen om wel met de Stadstuin te praten werd raadsbreed gesteund.

De tweede motie werd door de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en PvdA verworpen. Rosbenders: “De gemeente heeft de bezuiniging door het sluiten van de Dierenweide Rusthout gehaald. Het onderhoud van het dan vrijkomende terrein zou jaarlijks circa 3.000 euro kosten. Doordat de Stadstuin dit beheer nu eigenlijk doet, leek het ons een aardige geste om de Stadstuin Rusthout die 3.000 euro als een financieel klein steuntje in de rug te geven. Helaas voor de Stadstuin… de coalitiepartijen vonden dat niet nodig.”