Tag Archives: jeugd

Jeugdwerkloosheid ondersteunen met Doe-projecten

GBLV/Gemeentebelangen vindt dat het college de jeugdwerkloosheid moet ondersteunen met Doe-projecten. Niet alleen beleidsstukken schrijven maar ook daadwerkelijk gevolg geven aan wat je schrijft.

In de commissie maatschappelijke activiteiten is recent het actieplan jeugdwerkloosheid besproken. GBLV is onder de indruk van de aanpak; vooral de visie op jongeren zonder een startkwalificatie. Dat zijn jongeren, die om allerlei redenen voortijdig de opleiding hebben verlaten. In Leidschendam-Voorburg gaat het om een redelijk grote groep. De vraag is dan ook hoe krijgen we deze jongeren in beeld om er voor te zorgen, dat ze alsnog een startkwalificatie krijgen. Zonder startkwalificatie is deze groep kansloos op de arbeidsmarkt. Deze vraag houdt GBLV meer dan bezig. Het actieplan gaat voor GBLV niet ver genoeg. Onder het motto “Goed voorbeeld doet goed volgen” introduceert GBLV het plan voor Doe-projecten. Georganiseerd door de gemeente of een particuliere initiatiefnemer. Een Doe-project zorgt voor opvang, verkenning van de vaardigheden en natuurlijk werkzaamheden. De werkzaamheden zijn gericht op het ontwikkelen van die vaardigheden die er toe leiden dat de jongere weer naar school kan of als leerling aan het werk.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Deze groep jongeren moet weer in het proces om een startkwalificatie voor een opleiding of arbeidsproces te verkrijgen. Zonder startkwalificatie is deze groep kansloos op de arbeidsmarkt. Dus moeten we niet alleen naar mogelijke werkgevers kijken. Sterker nog we moeten als gemeente een voorbeeld stellen hoe je deze groep weer activeert met een Doe-project wat leidt tot nieuwe kansen. Dat zal ook praktijkopleidingen en werkgevers prikkelen om hier aan mee te doen,” aldus Steutel.Freek Steutel rechts op werkbezoek

GBLV/Gemeentebelangen bezoekt basisschool De Trampoline

Leidschendam-Voorburg, 24 februari 2014  – Vorige week bezocht een delegatie van GBLV/Gemeentebelangen basisschool De Trampoline in Leidschendam. De school bestudeert in samenspraak met Stichting Vlietkinderen de mogelijk-heden van het 7 tot 7-model of integraal kindcentrum. Een model dat in Scandinavische landen reeds wordt toegepast.

Het model bestaat uit een aaneengesloten programma met afwisseling in blokken: onderwijs, opvang, sport en ontspanning. Eén team van medewerkers – zowel professioneel als vrijwillig – vanuit verschillende disciplines en een concentratie van voorzieningen (zoals wijkvereniging en sport) in één gebouw. De (kandidaat-)raadsleden van GBLV/Gemeentebelangen lieten zich door Joost Heemskerk (directeur ICBS De Trampoline) en Yvonne Bood-Wentink (adviseur marketing & communicatie Vlietkinderen) informeren.

ICBS_De_Trampoline
Foto: GBLV/Gemeentebelangen op bezoek bij ICBS De Trampoline.

Jeugdzorg: 10,5 miljoen euro voor gemeente

Met ingang van 2015 krijgt de gemeente Leidschendam-Voorburg in het kader van de decentralisatie van taken de verantwoordelijkheid voor de Jeugdzorg. In de Meicirculaire van het ministerie van BZK waarin op de gemeentelijke financiën wordt ingegaan, staat dat 10,5 miljoen euro aan Jeugdzorg in de gemeente wordt besteed. Dit bedrag vorm ook de basis voor de bekostiging van de jeugdzorgtaken in 2015 waar de gemeente dan verantwoordelijk voor wordt. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) volgt de ontwikkelingen rond de Jeugdzorg op de voet.

Raadslid Freek Steutel: “Het Rijk is bezig met de decentralisatie van taken. Taken die nu nog door Rijk en provincie worden uitgevoerd, worden naar de gemeenten overgeheveld. Dat is een gigantische operatie waarbij ook bezuinigd moet gaan worden. GBLV vindt dat de gemeente hier goed op voorbereid moet zijn. Het kan immers niet zo zijn dat op 1 januari 2015 noodzakelijke hulpverlening in het kader van de Jeugdzorg tussen wal en schip valt, omdat de gemeente daar nog niet klaar voor is.”

De decentralisaties zijn overigens te vergelijken met een bouwpakket waar elke week een nieuw onderdeel van wordt toegezonden, waarbij het ook nog de vraag is wat het eindresultaat gaat worden.Er is dus nog veel onduidelijk. Voor de jeugdzorgtaken is nu in ieder geval bekend gemaakt dat Leidschendam-Voorburg daar zo’n 10,5 miljoen voor krijgt. “Voor GBLV is dat een belangrijk onderdeel, omdat hiermee het financiële kader wordt bepaald. Wij zijn dus benieuwd of het college met dit bedrag uitkomt en dat daarmee de gewenste kwaliteit kan worden behaald,” aldus FreekSteutel.