Tag Archives: inwoners

GBLV kijkt vol vertrouwen vooruit

De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft in een gezamenlijke bijeenkomst met het bestuur vooruit gekeken naar de acties en speerpunten voor de laatste twee jaar van deze raadsperiode. De resultaten die GBLV in de eerste helft van deze raadsperiode (2014 – 2018) heeft behaald, zijn positief. Deze lijn wil de fractie graag doorzetten.

GBLV is zeer tevreden over de realisatie van de standpunten in het GBLV-verkiezingsprogramma. Fractievoorzitter Walter Rosbenders: “Als ik kijk naar ons verkiezingsprogramma dan is daarvan een groot deel al gerealiseerd of in gang gezet binnen twee jaar. Fractie en bestuur hebben nu met elkaar gekeken hoe we de komende twee jaar ons resultaat voor inwoners, verenigingen en bedrijven nog verder kunnen verbeteren.”

Naast het verkiezingsprogramma is ook sterk gekeken naar de actuele situatie in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Zo heeft de fractie haar zorgen over de komst van een AZC. Een ander belangrijk aandachtspunt is veiligheid voor ouderen in onze gemeente. Daarnaast blijven ook de bereikbaarheid en leefbaarheid van Stompwijk, het positioneren en het profileren van het Huygenskwartier Voorburg, het inrichten van een gemeentelijk servicepunt in de Herenstraat, de bouw van Leidsenhage en het tegengaan van radicalisering belangrijke aandachtspunten.

“GBLV is een lokale partij met hart voor àlle inwoners, verenigingen en bedrijven. Wij zijn de grootste partij in de gemeenteraad. Die positie willen we natuurlijk graag behouden. Daarom blijven we vanuit de lokale situatie onze standpunten en acties bepalen, zonder gehinderd te worden door landelijk politiek gekonkel. Ons motto blijft daarbij: “GBLV kiest partij voor u!”, aldus Hans Peter Klazenga vice fractievoorzitter.
PB GBLV klaar voor toekomst
Foto: GBLV mindmapping

Gemeenteraad verzwaart lasten inwoners en bedrijven

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de Gemeentebegroting 2014 besloten om de lasten voor de inwoners en bedrijven te verhogen. Een motie van GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) om de lasten gelijk te houden, werd door de coalitiepartijen (VVD, CDA, D66, PvdA) en GroenLinks niet aangenomen.

Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV: “De gemeente verwacht een overschot  op de begroting van bijna 800.000 euro in 2014. Anders gezegd: de hogere gemeentelijke belastingen en tarieven voor de inwoners en ondernemers in 2014 wordt niet ingezet voor diensten die de gemeente levert, maar verdwijnt gewoon rechtstreeks in de spaarpot van de gemeente. GBLV vindt het onverantwoord om in een tijd waar bij inwoners en bedrijven elke euro welkom is, de gemeente nog meer geld bij elkaar harkt om in de eigen gemeentelijke spaarpot te stoppen.”

De gemeentelijke spaarpot is overigens al zeer goed gevuld. Klazenga: “De gemeente heeft zoveel geld in kas dat allerlei risico’s die de gemeente misschien ooit zou kunnen lopen met het grootste gemak kunnen worden afgedekt. Voor de coalitiepartijen – met wethouder Houtzager (VVD) voorop – moet de gemeentelijke spaarpot nog verder worden gespekt. GBLV maakt daarin bewust een andere keuze: geen lastenverhoging voor inwoners en bedrijven.”

GBLV verbaasd over asbestverontreiniging Mariënpark

Bij een grondonderzoek op het braakliggende terrein van Mariënpark zijn op twee plaatsen enkele stukjes asbesthoudend materiaal aangetroffen. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is onaangenaam verrast door de summiere communicatie naar de omwonenden en ook door het feit dat de grond al geruime tijd is vrijgegeven, omdat het terrein asbestvrij zou zijn.

“Slechts een aantal directe omwonenden hebben een brief van de gemeente ontvangen waarin wordt uitgelegd dat er asbesthoudend materiaal is aangetroffen, maar andere inwoners van de wijk zijn niet geïnformeerd. Het braakliggende terrein van Mariënpark met die asbest is wel een plek waar al die tijd kinderen hebben gespeeld,” aldus Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV.

Volgens GBLV is het een vreemde gang van zaken dat in oktober 2010 de grond “schoon is opgeleverd”, en er nu opeens asbest wordt aangetroffen. GBLV vraagt zich om deze reden af hoe het is gesteld met soortgelijke braakliggende terreinen in de gemeente. “Het braakliggende terrein op de Plaspoelkade in Leidschendam was in 2008 ook ineens afgezet vanwege asbestverontreiniging, en dat terrein ligt er nog steeds onveranderd bij met puin en stukken fundament aan de oppervlakte” vertelt Klazenga.

GBLV vindt dat er snel opheldering moet komen over de aangetroffen asbest op het terrein van Mariënpark, omdat het de volksgezondheid betreft. GBLV zal om die reden vragen stellen aan de verantwoordelijk wethouder in de commissie Openbaar Gebied van dinsdag 16 april aanstaande.

Nog 1 jaar tot de verkiezingen: GBLV wil weten wat er leeft in de gemeente

In de ochtend van woensdag 19 maart heeft de fractie van Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) op diverse plekken in de gemeente flyers uitgedeeld, met daarin de oproep om mee te denken en ideeën in te brengen in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen die over precies 1 jaar zullen plaatsvinden. GBLV wil weten wat er leeft bij de inwoners en de ondernemers, en heeft om die reden het emailadres info@gblv.nl geopend voor ideeën en tips. GBLV wil graag het volgende van u weten:
 
• Wat vindt u belangrijk voor Leidschendam-Voorburg?
• Wat moet GBLV volgens u in de raadsperiode 2014 – 2018 voor u als inwoner en/of ondernemer realiseren?
• Waar moet GBLV zich voor inzetten in uw wijk?
• Waar moet GBLV zich op richten om Leidschendam-Voorburg een aantrekkelijke woon- en werkgemeente te maken?
 
Op de hoogte blijven? Volg ons op facebook en twitter.