Tag Archives: huygenskwartier

Geduld raakt op

De berichten over overlast van scooters en fietsers in de Herenstraat blijven aanhouden. GBLV heeft een paar maanden geleden gepleit voor een vaste handhaver in het Huygenskwartier die optreedt tegen scooterbestuurders en fietsers die het voetgangersgebied tegen de regels in onveilig maken. Volgens de burgemeester viel het allemaal wel mee en was een vaste handhaver niet nodig.

“Als je een uurtje in de Herenstraat staat weet je niet wat je overkomt. Scooters crossen voorbij, fietsers die te gast zijn in het voetgangersgebied gebruiken de Herenstraat als een Velostrada en dan zijn er nog automobilisten die nog nooit van een inrijverbod of voetgangersgebied hebben gehoord,” geeft GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders aan.

GBLV is blij dat er cameratoezicht met kentekenregistratie komt, zodat verkeersovertreders kunnen worden aangepakt en de bijna altijd defecte pollers kunnen worden verwijderd. Rosbenders: ”Maar zeker tot die tijd en ook daarna zal de handhaving opgevoerd moeten worden. De extra handhavingsacties die de burgemeester had toegezegd, hebben onvoldoende effect. Dit hadden wij ook niet anders verwacht.”

Het Huygenskwartier wordt drukker door de gezamenlijke inzet die partners in het gebied en de gemeente plegen. GBLV wil niet wachten tot een bezoeker een keer echt van zijn sokken wordt gereden en letsel oploopt. Het gaat GBLV om structurele handhaving, niet om af en toe een goedbedoelde actie zonder permanent effect. Rosbenders is duidelijk: ”Ons geduld als het gaat om het verbeteren van de handhaving in het Huygenskwartier raakt zo langzamerhand echt op!”

De fractie GBLV heeft opnieuw vragen gesteld aan de burgemeester hoe hij tegen de handhaving op dit moment aankijkt. Als de antwoorden niet het vertrouwen geven dat de handhaving structureel wordt verbeterd dan sluit de fractie het indienen van een motie hierover in de eerstvolgende raadsvergadering niet uit.

GBLV steunt wethouder Rozenberg; coalitie breekt

In het spoeddebat rond het voorbereidingsbesluit Huygenskwartier in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft de fractie GBLV/Gemeentebelangen onomwonden haar steun uitgesproken voor wethouder Frank Rozenberg. Zijn aankondiging dat hij als wethouder vertrekt, leidde ertoe dat de GBLV-fractie uit de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks is gestapt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Onze wethouder heeft in de afgelopen drie jaar laten zien dat er op een andere manier tussen gemeente en de inwoners, verenigen en bedrijven samengewerkt kan worden. Hij heeft met daadkracht een groot aantal zaken vlot getrokken en initiatieven genomen die de gemeente meer op de kaart hebben gezet. Als we dan kijken naar het dossier voorbereidingsbesluit Huygenskwartier, het feitenrelaas en de sterke analyse die onze wethouder in het raadsdebat gaf, dan had dat nooit een reden mogen zijn van de andere coalitiepartijen om de steun voor Rozenberg eerder deze week in te trekken. Het vertrouwen bij GBLV was daarmee ook weg, dat verder gaan met de coalitie nog zin zou hebben.”

De afgelopen week heeft men ook in de media laten zien dat er van alles bij is gehaald om de wethouder verder te beschadigen, zonder dat de feiten bekend waren of het debat werd afgewacht. Voor GBLV was ook duidelijk dat de inhoud niet meer voorop stond, maar dat op basis van beeldvorming onze wethouder in een onmogelijke positie werd weggezet.

Rosbenders: “Voor het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg is dit geen goede ontwikkeling. In de gemeenteraad zitten mechanismen, die alleen maar uit zijn op de val van het college dan wel van individuele wethouders. Wat de gemeenteraad niet beseft is dat de raad ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft. Het proces onder leiding van de burgemeester om de bestuurlijke verhoudingen na de bestuurscrisis in 2014 te normaliseren is in ieder geval weer mijlenver teruggeworpen.”

De fractie GBLV is in ieder geval trots op wethouder Rozenberg voor zijn inzet in het Huygenskwartier, het lostrekken van projecten als de Stompwijkseweg, het Kulturhus, de Duivenvoordecorridor, zijn inzet op cultuur, het LHBT-beleid, recreatie en toerisme, evenementen zoals de Vlietdagen, het verlagen van de lasten voor ondernemers, het financiële beheer en nog vele zaken meer.

“De grootste vrees die GBLV/Gemeentebelangen nu heeft, is dat de stappen die zijn gezet in de open bestuursstijl ook van de baan zijn. Dat de oude bestuurscultuur van tegendenken in plaats van meedenken met inwoners, verenigingen en bedrijven weer hoogtij gaat vieren.”

Fractie GBLV: Eensgezind achter wethouder Rozenberg

Servicecentrum Huygenskwartier ook op zaterdag open

Het gemeentelijk Servicepunt Huygenskwartier is vanaf 18 januari open voor inwoners van Leidschendam-Voorburg op woensdag, vrijdag en zaterdag. Voor GBLV reden om de 1e bezoekers op zaterdag in het zonnetje te zetten.

Vanaf woensdag 18 januari is er voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg de mogelijkheid om op woensdag, vrijdag en zaterdag in het Huygenskwartier gebruik te maken van het gemeentelijk Servicecentrum. Iedereen kan dan voor aanvragen ID-bewijs, rijbewijs en paspoort gebruik maken van deze nieuwe service. GBLV heeft zich altijd sterk gemaakt voor een gemeentelijk servicepunt in het Huygenskwartier. Nu is het dan zover en voor GBLV reden om de 1e bezoekers, die gebruik maken van het servicecentrum op zaterdag, in het zonnetje te zetten. Een echtpaar uit het Zeeheldenkwartier waren de 1e bezoekers op zaterdag. Zij kregen van het jongste raadslid van GBLV, Robin van Wissen, een mooi boeket GBLV-gele bloemen.

Robin van Wissen, raadslid GBLV: “GBLV heeft zich sterk gemaakt voor een servicepunt in het Huygenskwartier. Dat is nu een feit en daar zijn we als GBLV blij mee. Het past goed in ons beleid om de dienstverlening van de gemeente dicht bij onze inwoners te organiseren. Daarnaast is het voor het Huygenskwartier een prima stimulans. Inwoners kunnen nu dichtbij gebruik maken van de service van onze gemeente en tevens kennis nemen van het mooie Huygenskwartier. Dát is waar GBLV voor staat: dichtbij de inwoners, goed bereikbaar; ook op zaterdag en een stimulans voor de lokale economie”.

Robin van Wissen (L) van GBLV, overhandigt namens GBLV bloemen aan 1e klant op zaterdag; inwoners uit de Zeeheldenwijk.

GBLV positief over plannen Huygenskwartier

In de commissievergadering Openbaar Gebied van 2 november stond het haalbaarheidsonderzoek Huygenskwartier, ook wel bekend als de ‘Gebouwenschuif’, op de agenda. De lokale partij Gemeentebelangen Leidschendam/Voorburg (GBLV) heeft aangegeven enthousiast te zijn over de mooie plannen van de gemeente, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Deze zullen de aantrekkelijkheid van het Huygenskwartier absoluut ten goede zullen komen.

GBLV pleit voor een verdere uitwerking van het zogenaamde plan Waaijer en het plan Herenstraat 42. Het particuliere plan Waaijer voorziet in een herontwikkeling van de Hoogvliet met extra parkeerplaatsen en verbetering van de kwaliteit én de loop in het meest historische deel van Herenstraat. Het gemeentelijk plan voor Herenstraat 42 heeft betrekking op een nieuwe huisvesting voor de gemeenteraad. Goede toegankelijkheid voor de inwoners en adequate vergaderfaciliteiten zijn hier de winstpunten.

Met deze plannen komt de huidige behuizing van de gemeenteraad, Huize Swaensteyn, vrij voor andere initiatieven. Raadslid Ron Guleij: “Volgens mij kan dit monumentale pand veel beter en breder benut worden. Ik heb al verschillende opties voorbij zien komen, zoals een museum en/of een hotel. Wat ons betreft staat de invulling nog volledig open en vragen we ‘de markt’ en de inwoners om met ideeën te komen. Alles uiteraard met behoud van de monumentale waarde.”
Positionering Huygenskwartier

GBLV kiest voor gebouwenschuif voor versterking Huygenskwartier

GBLV/Gemeentebelangen is erg enthousiast over plannen voor de zogenaamde gebouwenschuif in het Huygenskwartier/Herenstraat. Door vier gemeentelijke panden een nieuwe bestemming te geven, biedt dit zeer verrassende mogelijkheden voor het gebied.

• 100 extra parkeerplaatsen
• een gemeentelijk servicepunt
• de bouw van een aantal (starters)woningen
• ruimte voor economische ontwikkelingen, zoals een nieuwe en grotere Hoogvliet
• betere vergaderfaciliteiten voor de raad en haar bezoekers
• versterking van de monumentale en gezellige uitstraling.

Om omwonenden en ondernemers te enthousiasmeren en te informeren bezocht een team van GBLV afgelopen zaterdag het Huygenskwartier (foto). De plannen werden in het winkelgebied goed ontvangen. Vooral de aanpak van de moderne gevel op nummer 42 vond veel bijval. GBLV steunt dan ook graag de plannen voor een gebouwenschuif.pb-gblv-flyerteam-velu-steutel-van-den-akker-en-klazenga-in-actie

GBLV blij met visie op Huygenskwartier Voorburg

De fractie GBLV/Gemeentebelangen is blij met de visie op het Huygenskwartier Voorburg zoals die vorige week door het voltallige college in Museum Swaensteyn is gepresenteerd. De fractie is vooral te spreken over de integrale en positieve benadering van het gebied en over de betrokkenheid van belanghebbenden zoals bewoners, de musea, ondernemers en de Stichting Mooi Voorburg. Ook de ‘gebouwenschuif’ met gemeentelijke panden in de Herenstraat vindt de fractie een nader onderzoek waard.

Huygenskwartier Voorburg
Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “De Herenstraat en omgeving in Voorburg konden een impuls gebruiken. Vandaar dat in de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks is afgesproken dat er na jaren van te weinig aandacht voor het gebied er nu actie moest worden ondernomen. Ik zie daarbij de open bestuursstijl van het college terugkomen: goed overleg met de vertegenwoordigers van de belanghebbenden, luisteren naar wat er leeft en speelt en vervolgens ook doorpakken.”

Het argument om voor Huygenskwartier Voorburg te kiezen vindt GBLV/Gemeentebelangen sterk. Het is een unieke naam die historisch verweven is met Voorburg. Met ‘Oude Centrum’ of ‘Historisch Centrum’ is op zichzelf niks mis, maar dit kan op elke plaats slaan die een oud of historisch centrum heeft. De ambitie die met ‘Huygenskwartier Voorburg’ wordt uitgestraald gaat ook verder dan alleen de inwoners van Leidschendam-Voorburg. Huygens is wereldwijd een begrip, wij willen de wereld uitnodigen kennis te maken met zijn cultureel erfgoed in Hofwijck. Daarnaast omvat het Huygenskwartier meer dan alleen het winkelgebied: de omliggende parken en de Vliet maken nadrukkelijk deel uit van het Huygenskwartier.

Gebouwenschuif
Ook de uitdagende visie van het college op de vier gemeentelijke panden in de Herenstraat past wat GBLV/Gemeentebelangen betreft in de open bestuursstijl. Niet alles al voorkauwen en dichtgetimmerd hebben voor de gemeenteraad, maar de gemeenteraad in het voortraject betrekken om zich uit te spreken hoe met de gemeentelijke panden om te gaan.

“Het plan om Museum Swaensteyn, ArtiBrak en de raadszaal te verhuizen en het oude gemeentekantoor Herenstraat 42 veel beter te benutten; zal niet zomaar geregeld zijn. Vandaar dat het college een budget heeft gevraagd om te kunnen onderzoeken wat de consequenties van de kosten en opbrengsten zijn. Wij zullen vragen ook de vestiging van een gemeentelijk servicepunt hierin mee te nemen. Het is logisch dat wethouder Rozenberg aangeeft dat er nù nog geen geld is voor de schuifoperatie, na nader onderzoek zal dit duidelijk worden. Het is aan de raad om te bepalen òf en hoeveel geld beschikbaar moet worden gesteld”, aldus Rosbenders.

Afsluiting Van Schagenstraat
Het college heeft met de vertegenwoordigers van belanghebbenden samengewerkt om te komen tot een integraal plan voor het Huygenskwartier. De afsluiting van de Van Schagenstraat wordt daarbij als pilot opgepakt. Rosbenders: “Daar lijkt nu wat commotie over te ontstaan, alsof het een donderslag bij heldere hemel is. In 2014 heeft de gemeenteraad (met een meerderheid van VVD, GBLV, D66 en CU/SGP) echter al ingestemd met het Verkeers- en Vervoersplan, waarin de afsluiting van de Van Schagenstraat ook was opgenomen. In een recente bijeenkomst van het
Ondernemersfonds is, naar ik begrepen heb, de afsluiting ook aan de orde geweest. Zo’n pilot lijkt mijn fractie prima. Ik zie mooie kansen om de aantrekkelijkheid van de Van Schagenstraat een impuls te geven als de terrasmogelijkheden daar bijvoorbeeld worden vergroot. GBLV zal wel kritisch zijn op de bewegwijzering naar alternatieve parkeermogelijkheden: het aantal parkeerplaatsen neemt af, als er elders geen aanvullende maatregelen worden genomen. Ook de invalidenparkeerplaatsen moeten niet vergeten worden. De verkeersveiligheid in en de aantrekkelijkheid van het Huygenskwartier zullen in ieder geval toenemen verwachten wij.”
Positionering Huygenskwartier