Tag Archives: groen

GBLV stelt vragen over bouwplannen Park Leeuwenbergh

Bewoners uit Park Leeuwenbergh maken zich zorgen over bouwplannen van de stichting VitaFutura aan het eind van de Virulylaan. De stichting wil op deze locatie 30 duurzame appartementen en een feestzaal bouwen in twee tot vier woonlagen. Bijzonder detail is dat de appartementen op Haags grondgebied komen te liggen, terwijl de entree en het huidige woonhuis in Leidschendam gesitueerd zijn. Dit werd duidelijk op een bijeenkomst, georganiseerd door de vereniging Park Leeuwenbergh op verzoek van de stichting VitaFutura op 20 september jl. . De onrust over deze plannen onder de bewoners van Park Leeuwenbergh deed de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen besluiten vragen te stellen aan het College.

“Hoewel duurzame woningen een prachtig initiatief kunnen zijn, maken de bewoners zich zorgen over: de verkeersveiligheid, het aantal verkeersbewegingen, de kwaliteit van de nutsvoorzieningen, en dan met name de belastbaarheid van de huidige riolering en hoogbouw in deze landelijke en rustige wijk,” zegt raadslid Monica Velù. Voor wat de toename van het verkeer betreft, is het de bedoeling dat de nieuwe bewoners slechts de beschikking krijgen over een zestal elektrische auto’s. Op deze afgelegen locatie waar voorzieningen als winkels en openbaar vervoer ontbreken, lijkt dat toch een beetje een utopie.

Daarnaast is de bestemming van de grond nu agrarisch en is stapel- of hoogbouw in strijd met het vigerende bestemmingsplan van onze gemeente. Een mooi initiatief, maar niet op deze locatie. Daarom heeft GBLV het College gevraagd hoe hiermee wordt omgegaan, omdat de hoogbouw buiten onze gemeentegrenzen komt te liggen. Alles om een tweede windturbine scenario te voorkomen!

Voortgang Duurzaam Energiecollectief

Ruim een jaar geleden pleitte de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen voor een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen. Na toezeggingen van wethouder Kist (GroenLinks) om dit op te pakken, heeft GBLV gevraagd naar de huidige voortgang van dit initiatief.

Via het duurzaam energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele tonnen CO2-reductie, een belangrijk punt voor GBLV. Wethouder Kist liet weten dat het initiatief nog steeds niet is in werking is getreden, maar dat dit op zeer korte termijn zal gaan gebeuren. GBLV zal de vinger aan de pols blijven houden.

Het energiecollectief is een coöperatieve samenwerking tussen de maatschappelijke verenigingen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zij kunnen hierdoor gezamenlijk energiebesparende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. “Er zijn alleen maar winnaars in deze constructie, dus het is van belang dat de gemeente nu écht werk gaat maken van dit initiatief,” aldus Robin van Wissen, raadslid voor GBLV.

Hoe kan één windmolen nou het landschap Leidschendam & Voorburg ontsieren?

Sinds eind 2016 heeft de gemeente Den Haag een reusachtige windmolen geplaatst langs de A4. Deze grote windmolen ontsiert de gemeente Leidschendam-Voorburg en tast direct het woongenot aan van de bewoners van de Zeeheldenbuurt en omgeving. Als protest heeft de fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen een nieuwjaarsgroet gestuurd aan de gemeente Den Haag met daarop de nieuwe skyline van Leidschendam-Voorburg.

De fractie is vooral bezorgd over het woongenot van de mensen in de Zeeheldenbuurt. Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV/Gemeentebelangen: ”Wij zien op Facebook de filmpjes voorbij komen van de slagschaduw van de wieken van de molen in de huizen. Dat is natuurlijk heel irritant en dan durft de Haagse wethouder Baldewsingh nog te beweren dat 1 molen niet de omgeving ontsiert. Ik zou zeggen ga eens op bezoek bij de mensen in de Zeeheldenbuurt.” Ondanks jarenlange protesten is deze molen toch dicht bij een woonwijk geplaatst. Klazenga: “Den Haag legt, door de molen zo dicht bij onze gemeente te plaatsen, de overlast bij een ander neer. Dat is niet de wijze waarop wij met onze buren willen omgaan. Er komt nu ook protest uit de Haagse wijk Leidschenveen.”

Om de bewoners te steunen in hun protest organiseert GBLV/Gemeentebelangen in samenwerking met het actie comité “Windturbine Vlietzone” uit de Zeeheldenbuurt en “Houdt Vlietrand Groen” een protestbijeenkomst op maandag 23 januari om 20.00 uur in Partyboerderij Hijdra. Alle betrokkene zijn welkom. Op deze bijeenkomst worden de omwonenden geïnformeerd door een jurist over hun rechten en kijken hoe we samen kunnen voorkomen dat er meer molens komen.

Marien van Wijk, commissielid Openbaar Gebied: “Wij kunnen die windmolen niet weghalen, maar we kunnen middels een handtekeningenactie het college van Den Haag wel wijzen op hun verantwoordelijkheden.”
PB GBLV Windturbine
Foto: Nieuwe “skyline” Leidschendam-Voorburg

GBLV: “Blij met een groen Fluitpolderplein”

GBLV/Gemeentebelangen is verheugd met de facelift die het Fluitpolderplein momenteel ondergaat. Het gebied rondom het nieuwe zwembad wordt een mooie groene buffer. Ook de komst van extra parkeerplaatsen is meer dan welkom.

De fractie van de lokale partij GBLV is verheugd over het feit dat de ruimte die vrijkomt, na de sloop van het oude zwembad, wordt benut ten behoeve van de groeninrichting. De partij heeft zich hier altijd hard voor gemaakt. Dit in schril contrast met de voormalige VVD wethouders, die het Fluitpolderplein wilden volbouwen met woningen.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Het is goed om te zien, dat onze inspanningen voor een groen Fluitpolderplein beloond worden. Als je onze gemeente leefbaar en groen wil houden, dan moet je niet alles volbouwen. Zeker niet in het gebied rondom het Fluitpolderplein. De bewoners in de Amstelwijk hebben al lang genoeg gewoond naast de verschillende bouwplaatsen, die de revue hebben gepasseerd. Een wijk vol groen is ook belangrijk! Wij vinden dat de bewoners van de Amstelwijk dit verdienen na de jarenlange hinder van bouwoverlast.”Zwembad de Fluit

Duurzaam energiecollectief voor verenigingen

Er moet een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen komen, aldus de lokale politieke partij GBLV / Gemeentebelangen. Via het energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele tonnen CO2-reductie. Dit voorstel doet GBLV bij de eerstvolgende raadsvergadering.

Het energiecollectief is een coöperatieve samenwerking tussen de maatschappelijke verenigingen van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Zij kunnen hierdoor gezamenlijk energiebesparende maatregelen nemen, zoals het plaatsen van zonnepanelen en isolatiemaatregelen. “Door dit initiatief kunnen wij een aantal hindernissen wegnemen, bijvoorbeeld als een vereniging geen (geschikt) dakoppervlak heeft. Een vereniging die veel dakoppervlakte heeft plaatst de zonnepanelen en de winst wordt gezamenlijk behaald.” aldus Robin van Wissen, raadslid voor GBLV. De fractie van GBLV wil dat de gemeente een faciliterende rol speelt bij de vorming van een dergelijk collectief, daarbij zouden dan ook commerciële partijen een rol kunnen spelen. Robin van Wissen: “Tijdens het werkbezoek over duurzaamheid dat onze fractie twee weken geleden heeft gehouden gaf bijvoorbeeld Westvliet Fitness- & Racketclub aan veel zonnepanelen op het dak te plaatsen en graag een elektriciteitsoverschot aan andere verenigingen te willen leveren.”

Naast zonnepanelen valt er ook op andere manieren winst te halen voor verenigingen. Van Wissen: “Veel verenigingsgebouwen zijn erg onzuinig maar met veel potentie, er valt nog een wereld te winnen als het gaat om verduurzaming en kostenbesparing door bijvoorbeeld isolatie”, en wat betreft duurzaamheid “het gaat letterlijk om vele tonnen CO2-reductie per jaar. Tevens levert dit een kostensparing op van naar verwachting 1000 tot 1500 euro per vereniging, dat is voor veel verenigingen een nuttige bijdrage in de exploitatie.”

Een dergelijk collectief speciaal voor maatschappelijke verenigingen mag wel een unicum genoemd worden. Gemeentebelangen hoopt dan ook dat dit slechts een begin is van een duurzame revolutie, “want die verenigingen geven meteen het goede ‘groene’ voorbeeld aan haar leden”, aldus van Wissen. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 maart hoopt GBLV een meerderheid van de raad achter zich te krijgen voor dit ambitieuze plan.Zonnepanelen Rusthout
Zonnepanelen op het dak van stadstuin Rusthout in Leidschendam (foto: http://stadstuinrusthout.nl/)

NL DOET bij stadstuin Rusthout

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen zette zich zaterdag 12 maart tijdens NL DOET in voor de Stadstuin Rusthout in Leidschendam. Samen met meer vrijwilligers – waaronder collega raadslid Marjan van Giezen – werd een groot stuk grond omgeploegd, zodat binnenkort de bloemetjes weer buiten kunnen worden gezet.

Sanja Duijvestijn, raadslid GBLV: “Gemeentebelangen heeft een warm hart voor Stadstuin Rusthout. Veel enthousiaste vrijwilligers weten hier een prachtige stadstuin te realiseren. Het is altijd fijn om als partij een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het vele werk in de stadstuin.”DSC01101
Foto: Ap de Heus

GBLV positief over Life & Garden en Vlinders a/d Vliet

GBLV/Gemeentebelangen heeft met de fractie een presentatie mogen bijwonen van nieuw opgestelde plannen van Life & Garden en Vlinders aan de Vliet.

De nieuwe plannen voor de Duivenvoordecorridor (DVC) bieden ook voor Life & Garden en Vlinders aan de Vliet mogelijkheden. Ondernemers De Groot (Life & Garden) en Kienjet (Vlinders aan de Vliet) hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld om beide ondernemingen te vernieuwen in een gezamenlijk pand. Het plan moet gerealiseerd worden aan de kant waar nu Vlinders aan de Vliet zit. Dit plan met o.a. een restaurant, een toeristisch informatiepunt en de mogelijkheid om natuur te beleven; zal een aanwinst zijn voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg en de wijde omgeving.

Beleving en duurzaamheid staan in het nieuwe plan centraal. Door nieuwe mogelijkheden rond energieopwekking is er ook de kans om vanuit de twee ondernemingen de woningen in de Duivenvoordecorridor te voorzien van energie. De planvorming rond de DVC loopt al een hele tijd. Voor de huidige ondernemers is het belangrijk dat er nu concrete en snelle stappen worden gezet in het proces.

Marien van Wijk, commissielid GBLV: “Met dit huidige plan is er concreet een toekomstperspectief voor beide ondernemers. Nu is het van belang dat er snelheid gemaakt gaat worden. Als het nog langer gaat duren, zullen deze ondernemers niet de energie en vitaliteit meer hebben. Het nieuwe concept kan wat GBLV betreft op korte termijn tot uitvoer gebracht worden. Een ambitieus en mooi plan volgens GBLV.”
PB GBLV uitleg heer de Groot

GBLV: “COA kan AZC-verzoek beter intrekken”

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft kennis genomen van het verzoek van het COA om een asielzoekerscentrum te vestigen in Schakenbosch. Het college van
B&W gaat nu onderzoeken hoe moet worden omgegaan met het verzoek om 800 asielzoekers te plaatsen voor maximaal 5 jaar in dit groene deel van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen: “Het is goed dat het college de raad informeert dat er een formeel verzoek van het COA ligt. De fractie hoort graag de visie van het college op het verzoek van het COA en wij begrijpen dat daar eerst nader onderzoek voor nodig is. Wat GBLV betreft willen wij het college een aantal zaken ter overweging meegeven. In de eerste plaats hebben wij altijd gepleit om Schakenbosch groen te houden. Extra tijdelijke bebouwing om asielzoekers te huisvesten zoals het COA in zijn verzoek noemt, vinden wij dus ongewenst. In de tweede plaats bevinden zich op het Schakenboschterrein al een jeugd GGZ en een psychiatrisch centrum. Van een stapeling van functies voor bijzondere groepen op Schakenbosch is GBLV geen voorstander.”

Rosbenders: “Met de vestiging van de jeugd GGZ-instelling voorziet onze gemeente reeds in een regionale maatschappelijke behoefte. In het verleden is een groot aantal jaren in het centrum van Leidschendam een asielzoekerscentrum gevestigd geweest. Een derde overweging die we aan het college willen meegeven bij de beantwoording van het COA-verzoek is dan of Leidschendam-Voorburg
al niet voldoende heeft bijgedragen aan zaken die van bovenlokaal belang zijn. Als mijn fractie naar deze drie punten kijkt, vragen wij ons eigenlijk af of het COA er niet verstandig aan doet om het verzoek in te trekken.”

Groen boven bouwplan Park Leeuwenbergh

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft een stokje gestoken voor een nieuwe bouwlocatie in Park Leeuwenbergh. Al ruim 20 jaar kreeg het groen de voorrang in Park Leeuwenbergh en door het nieuwe bestemmingsplan Voorburg-West/Park Leeuwenbergh dreigde dit te veranderen.

Met steun van de meerderheid van de raad werd de bouwlocatie met een amendement uit het bestemmingsplan gehaald. Raadslid Monica Velu: “We moeten zuinig zijn op het groen binnen onze gemeente en alleen binnenstedelijk bouwen. Park Leeuwenbergh wordt als binnenstedelijk gezien, maar wanneer je door de wijk rijdt, zie je vooral groen en dat moet zo blijven. Bovendien betrof het ruimte voor een kapitale villa, dus geen toevoeging aan de woningvoorraad”.

Leidschendam-Voorburg is nu eenmaal een zeer verstedelijkte gemeente, maar heeft toch nog steeds een groene uitstraling.

Huidige plan Duivenvoordecorridor van tafel

De fractie van GBLV heeft in de commissie Openbaar Gebied aangeven dat de huidig plannen rond de Duivenvoordecorridor van tafel moeten. GBLV is niet bereid om 16 miljoen euro extra te investeren in 260 woningen in het topsegment, waar nauwelijks markt voor is. Dit geld kunnen we beter besteden aan projecten in de gemeente waar alle inwoners baat bij hebben.

Wel wil de fractie dat het college binnen een half jaar met een plan komt, dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. Bouw duurzaam, innovatief en klimaatneutraal.

2. Denk eens aan iets anders dan de Haagse herenhuizen uit de jaren ’30 stijl. Meer durf en lef qua architectuur!

3. Richt het plan niet op het topsegment van de woningmarkt, maar op segmenten waar vraag naar is.

4. Houdt nadrukkelijk rekening met het cultuurhistorische karakter van het gebied en respecteer de historische zichtlijnen. Houdt de afgesproken 85% groen van het gebied in stand om de subsidie van de provincie niet te verspelen, en borg daarin de recreatieve aspecten.

Het totale investeringssaldo dat de gemeente op het nieuwe DVC-project kwijt mag zijn is wat GBLV betreft 4 à 5 miljoen euro, maar uiteraard liever minder. Een dergelijk bedrag is in de gemeentelijke begroting reeds financieel afgedekt.

Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Er is een historisch besluit genomen om het huidige bouwplan van tafel te halen en een nieuw plan op te stellen.”