Tag Archives: duivenvoorde

Bestrating Duivenvoorde: CDA-wethouders deden 7 jaar niets!

Afgelopen week heeft de fractie van het CDA vragen gesteld over de kwaliteit van de bestrating in de wijk Duivenvoorde. GBLV is blij dat het CDA zich na ruim zeven jaar eindelijk ook zorgen maakt over de kwaliteit van de bestrating in de wijk. In periode van 2006 tot 2014 zijn de CDA-wethouders Beimers en Van Ostaijen verantwoordelijk geweest voor de bestrating in Leidschendam-Voorburg.

Nico Hooijmans, raadslid GBLV: “Bewoners uit de wijk Duivenvoorde maken zich al heel lang zorgen over de slechte kwaliteit van de bestrating. De eerste gesprekken die GBLV heeft gehad over de bestrating dateren van 2006. Zeker na een regenbui is duidelijk wat de slechte kwaliteit van het straatwerk is.”

Het was toenmalig CDA-wethouder Beimers die in het wijkplatform in 2009 heeft toegezegd draagvlak te zoeken en geld te reserveren voor een opknapbeurt. Herhaaldelijk heeft de fractie van GBLV hiervoor aandacht gevraagd.
In 2012 heeft voormalig CDA-wethouder Van Ostaijen opnieuw concreet toegezegd dat de wijk Duivenvoorde opgenomen zou worden in het bestratingsplan. 2,5 jaar later is men nog niet begonnen aan de bestrating.

Nico Hooijmans, GBLV: ”Ook in de laatste Wijkatlas van de gemeente die onder leiding van Van Ostaijen is gemaakt blijkt dat de bewoners van Duivenvoorde niet tevreden zijn over de kwaliteit van het straatwerk. De beide CDA-wethouders hebben ruim de tijd gehad om wat te doen aan de bestrating in de wijk, maar dit heeft niet geleid tot actie. Na deze zeven magere CDA-jaren, als het gaat om de bestrating in de wijk Duivenvoorde, vindt GBLV dat het CDA op dit punt wel mag inbinden. Wij gaan er vanuit dat wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) wél actie gaat ondernemen.”
Duivenvoorde bestrating na regen okt 2008 007 (Small)
Bestrating in de wijk Duivenvoorde na wat regenval

GBLV blij met behoud wijkvereniging De Poort

Het wijkgebouw De Poort in de Leidschendamse wijk Duivenvoorde gaat niet onder de slopershamer. GBLV/Gemeentebelangen heeft zich altijd hard gemaakt voor behoud van de wijkvereniging en het wijkgebouw. De fractie is daarom verheugd dat het college van B&W dit standpunt van GBLV heeft overgenomen.

Nu sloop van de baan is, zal gekeken worden hoe energiebesparende maatregelen de wijkvereniging verder op weg kunnen helpen. Dubbele beglazing zou de energierekening bijvoorbeeld behoorlijk kunnen verlagen. Op afzienbare termijn zullen de onderzoeksresultaten bekend worden. Daarna zal de uitvoering van de passende energiebesparende maatregelen kunnen starten.
IMG_3009
Foto: Wijkgebouw ‘De Poort’ in Leidschendam

VVD-wethouder verkoopt omwonenden Duivenvoorde kat in de zak

De reactie van het college van B&W op eerdere berichten over het niet nakomen van afspraken rond wijziging van het bestemmingsplan Duivenvoorde leidt tot grote verbazing bij GBLV/Gemeentebelangen. Volgens fractievoorzitter Hans Peter Klazenga verkoopt VVD-wethouder Mijdam de omwonenden met de reactie van het college een kat in de zak. In de reactie wordt gesproken over het informeren van de omwonenden nadat het college een besluit heeft genomen, terwijl de afspraak is dat het gaat om overleg voordat een besluit wordt genomen.

Hans Peter Klazenga, fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen ergert zich aan de handelswijze van het college: “Eerst wordt de buurt buitenspel gezet en vervolgens probeert de wethouder met een slappe reactie de buurt snel in slaap te sussen. Een reactie van het college op onze vragen hebben wij tot op heden nog niet gehad. Het bestemmingsplan is klip en klaar: de buurt en de zogenaamde stamtafels moeten vooraf worden betrokken bij ontwikkeling van het gebied. En dat is toch iets anders dan de buurt achteraf informeren dat je als college een besluit hebt genomen.”

Het college heeft in de richting van GBLV/Gemeentebelangen nog niet gereageerd en er is ook nog niet bekend wanneer dit wel gebeurt. Wel is duidelijk dat er volgende week geen collegevergadering is en dat op zijn vroegst op 4 maart het college gaat reageren op de vragen van GBLV/Gemeentebelangen. Voor 4 maart wordt er ook geen besluit op de wijziging van het bestemmingsplan verwacht.

Hans Peter Klazenga: ”De Stichting Duivenvoorde wil 14 april gaan starten met de bouwwerkzaamheden. Voor een normale bouwvergunning is 6 weken inspraak verplicht. Het college zou dan voor 3 maart een besluit moeten nemen. Dat kan dus helemaal niet. De buurt wordt niet serieus genomen en de Stichting Duivenvoorde heeft geen bouwvergunning als men wil starten met de werkzaamheden. Jammer dat wethouder Mijdam (VVD) zo omgaat met de belangen van zowel de buurt als de Stichting Duivenvoorde. Door de leden van de stamtafels vooraf te betrekken bij de besluitvorming had wellicht naast het servicecenter in Duivenvoorde ook een wijkcentrum gerealiseerd kunnen worden. De gemeente wil het huidige wijkgebouw slopen, maar wat ons betreft blijft wijkgebouw De Poort behouden voor de wijk.”

VVD-wethouder zet buurtbewoners weer buitenspel

Stichting Duivenvoorde is van plan om op korte termijn te starten met uitbreiding van het dienstencentrum van woonoord Duivenvoorde. Dit past niet binnen het bestemmingsplan van 2012. In het bestemmingsplan is geborgd dat bij wijzigingen de inwoners hierover vooraf mogen meedenken. Op eerste vragen van de fractie van GBLV/Gemeentebelangen geeft het college van B&W aan de bewoners pas achteraf te willen informeren. De fractie heeft de verantwoordelijke VVD-wethouder Heleen Mijdam nu schriftelijke vragen hierover gesteld.

Hans Peter Klazenga: “Wij vinden het ongelofelijk dat nu de buurt weer niet gehoord wordt bij een wijziging in het bestemmingsplan. Bij het opstellen van dit plan mocht de buurt stevig meepraten en dat werd ook gewaardeerd, bij de eerste wijziging (binnen anderhalf jaar na vaststelling) staat de buurt buitenspel”.

In eerdere gesprekken tussen de gemeente, Stichting Duivenvoorde en de wijkvereniging is steeds gesproken dat er een wijk- en dienstencentrum zou komen waar de wijkvereniging haar eigen identiteit zou behouden. Nu komt er alleen een dienstencentrum en de gemeente heeft nog steeds de voorkeur dat wijkvereniging Nieuw Duivenvoorde in het dienstencentrum zijn intrek neemt. Hans Peter Klazenga: “Volgens onze informatie gaat de wijkvereniging hierdoor haar eigen identiteit verliezen en dat is niet wenselijk. Wij willen dat de wijkvereniging gewoon in haar huidige locatie blijft zitten en dat de gemeente een reële huurprijs voor die accommodatie vraagt. De kans op een goede samenwerking tussen de Stichting Duivenvoorde en de wijkvereniging looGemeentebelangen Leidschendam-Voorburgpt door de handelswijze van de verantwoordelijk wethouder schade op, omdat de afgesproken procedure rond de wijziging van de bestemming terzijde wordt geschoven.”