Tag Archives: de zijde

Open brief: Reactie op Van Eekelen (VVD) inzake standpunt Moskee

Geachte mevrouw Van Eekelen, Beste Astrid,

Graag wil ik reageren op jouw verzoek op www.voorburgsdagblad.nl om duidelijkheid te geven over het standpunt van GBLV/Gemeentebelangen over de vestiging van Stichting De Eenheid met een moskeefunctie in het TIO-gebouw. Ik ga ervan uit dat als ik namens GBLV/Gemeentebelangen deze openheid geef jij ook namens de VVD antwoord geeft op de vragen die ik jou stel. Wel zo duidelijk.

Eerst een aantal feiten

  • Zowel GBLV/Gemeentebelangen als de VVD (eigenlijk de gehele gemeenteraad) hebben voor gestemd voor de gebiedsvisie en het huidige bestemmingsplan.
  • Stichting De Eenheid zit als sinds 2006 op het Valkhof. Het was VVD-burgemeester de heer Van Haersma Buma die zich hier mede voor heeft ingespannen.
  • Tegen de buurt is toen gezegd dat dit een tijdelijke huisvesting was voor ongeveer 3 jaar.
  • In het huidige bestemmingsplan zit Stichting De Eenheid nu in een groenstrook en past dat zeker niet in de bestemming.

GBLV/Gemeentebelangen heeft altijd aangegeven dat wij willen dat Stichting De Eenheid zich kan vestigingen in Prinsenhof Hoogbouw. Ook bij de oprichting van de Plint (wijkgebouw in Prinsenhof Hoogbouw) zijn wij de enige partij in de raad geweest die dat heeft voorgesteld. Dat leidt dus tot de vraag waarom de VVD dat plan niet heeft gesteund?

Ook hebben wij aangeven om te onderzoeken of in de gebiedsvisie van de Heuvelwijk een geschikte locatie gevonden kan worden. Voor zowel Prinsenhof hoogbouw als de Heuvelwijk geldt altijd in overleg met omwonenden. Overige locaties in Leidschendam vinden wij niet geschikt , maar als het past binnen het bestemmingsplan kunnen we daar waarschijnlijk niet veel aan doen. Laat dat ook duidelijk zijn. En dat is toch ook wat jouw VVD-duo lijsttrekker Heleen Mijdam, als verantwoordelijk wethouder Ruimtelijke Ordening heeft laten weten?

Ten slotte nog een vraag: Waarom hebben we de nu gebruikte argumenten van de VVD niet gehoord bij de verhuizing van Stichting De Eenheid naar het Valkhof? Nadat de stichting er zat heeft de gemeente zelfs extra parkeerplaatsen moeten aanleggen om de parkeerdruk in de wijk te verminderen. Welke locatie acht je dan wel geschikt voor een moskee in deze gemeente? Of vind je dat in Leidschendam-Voorburg helemaal geen ruimte is voor stichting de eenheid?

Met vriendelijke groeten,
Walter Rosbenders

College haalt bakzeil met bomenkap De Zijde

Het College van B&W van Leidschendam-Voorburg heeft besloten om de vergunningaanvraag voor de kap van 100 bomen in de wijk De Zijde in te trekken. De reden hiervoor is het massale protest vanuit de wijk tegen de kaalslag in hun wijk. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) is blij met het besluit om de vergunningaanvraag in te trekken, maar blijft alert op de vervolgstappen van het college.

GBLV-raadslid Freek Steutel verbaast zich over de manier waarop het college in dit dossier opereert: “In de eerste plaats is het natuurlijk niet netjes om in de vakantieperiode een dergelijke aanvraag te publiceren. Ook had verantwoordelijk wethouder Van Ostaijen (CDA) eerst met de bewoners moeten overleggen. Het is verder ook bizar dat deze groene woonstad simpel 100 bomen wil kappen en geen bomen wil terugplaatsen. Nadat de wijkbewoners massaal bezwaar hadden aangetekend, was er opeens even sprake van dat het college de bezwaartermijn met zes weken wilde verlengen. GBLV voerde intussen de druk ook op, met het verzoek om deze kwestie in de commissie Openbaar Gebied (OG) te willen bespreken. Nu blijkt ineens dat de hele aanvraag wordt ingetrokken. Ik noem dat gewoon bestuurlijk broddelwerk van dit college.”

GBLV zal op 10 september aanstaande in de commissie OG wethouder Van Ostaijen stevig aan de tand voelen over de wijze waarop hij dit dossier tot nu toe heeft aangepakt en hoe het nu verder gaat. Steutel: “Het college heeft het nu over een informatieavond en gefaseerde bomenkap. Allemaal prachtig, maar waar het om gaat is dat helder moet worden of er alternatieven zijn en of er bomen terugkomen. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om liever 250.000 euro te steken in een gemeentelijk groenfonds dan de lokale economie te versterken. Met de bewoners van De Zijde is GBLV het dan ook helemaal eens dat het onbegrijpelijk is dat er groene bomen worden gekapt en het grijs van de straat in de plannen van het college overblijft.”

GBLV: Maak bezwaar tegen bomenkap De Zijde

Het College van B&W Leidschendam-Voorburg heeft eenzijdig, zonder overleg met bewoners, tot bomenkap in wijk De Zijde besloten. De bomen staan in de weg voor de vervanging van riolering, gas en waterleiding. Van herplant is geen sprake. GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) roept betrokken bewoners op om massaal bezwaar te maken tegen deze groenroof.

Het college van B&W heeft besloten om 100 bomen te kappen voor de vervanging van riolering, gas en waterleiding in wijk De Zijde. Van herplant is geen sprake want dit is volgens het college alleen maar lastig voor volgende renovaties. Zonder overleg met de bewoners is eenzijdig door het college tot deze groenroof besloten. Nota bene in een wijk die onderdeel is van de door de raad vastgestelde hoofdstructuur Groenplan Leidschendam-Voorburg.

Wel komt er in september een overleg met de wijkbewoners. De vraag is alleen waar dat overleg nog zin voor heeft. De bomen zijn dan al gekapt. Mosterd na de maaltijd dus.

Freek Steutel, raadslid GBLV: “Zo ga je als college niet met burgers om. GBLV vindt dat het college deze groenroof niet mag doorvoeren. Eerst overleg en overeenstemming met de bewoners en daarna pas zien of de plannen op deze wijze moeten worden uitgevoerd. De manier waarop dit college van VVD, PvdA, CDA en D66 opereert, schept alleen maar afstand tussen het lokaal bestuur en de inwoners. GBLV staat juist voor lokaal bestuur dicht bij inwoners en ondernemers.”