Verenigingen

Verenigingen en vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat verenigingen goed ondersteund worden in de beschikking kunnen hebben over een goede en betaalbare accommodatie. 

Jonge vrijwilligers

Vrijwilligers maken het mogelijk dat er zoveel bloeiende verenigingen zijn in Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. Er is in onze gemeente echter een groot tekort aan vrijwilligers jonger dan 25 jaar. Juist deze groep is belangrijk voor de toekomst van het verenigingsleven. Gemeentebelangen wil dat deze vrijwilligers extra ondersteund worden met opleidingen. Dat is niet alleen goed voor de vereniging waar ze lid van zijn, maar ook voor hun eigen toekomst. Maatschappelijke stages zijn daarom ook zeer belangrijk voor het verenigingsleven, omdat jonge mensen op die manier in contact kunnen komen met de verenigingen. De gemeente moet hier zoveel mogelijk ondersteuning bij geven. 

Denktank voor verenigingen en onderwijs

Mensen die midden in het verenigingsleven staan weten het beste wat er leeft tussen de mensen in onze gemeente. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat er geluisterd wordt naar deze mensen. Minimaal 2 keer per jaar wil Gemeentebelangen om tafel met deze groep vrijwilligers om te kijken naar belangrijke onderwerpen die spelen in de samenleving en deze te gebruiken voor de inbreng va Gemeentebelangen bij de voorjaarsnota en de begrotingsbehandeling.

De mensen van Gemeentebelangen hebben zelf ook een grote ervaring als vrijwilliger in het verenigingsleven en zijn dus in staat om de opmerkingen en wensen van de denktank te vertalen naar politieke uitgangspunten.

  Nico Hooijmans Ex-voorzitter VoetbalverenigingEx-voorzitter CarnavalsverenigingVoorzitter Cabaretgroep
  Walter Rosbenders Voorzitter ScoutinggroepVoorzitter wijkverenigingLid Parochiële Advies Raad