Politie in de wijk

Uit recente cijfers van de politie blijkt dat er groepen van overlastgevende jongeren in Leidschendam-Voorburg zijn. Er zijn zelfs criminele jongerengroepen actief in onze gemeente. Dit geeft veel overlast en een onveilig gevoel voor de inwoners. Zo zijn er bijvoorbeeld veel inbraken in 2008 en 2009 in de wijken rondom Prinsenhof-hoogbouw geweest. Tijdens de verkiezingen van 2010 stonden de belangrijkste coalitiepartijen voorop om te verkondigen dat ze dit probleem wel even zouden aanpakken, anno 2012 is daar nog weinig constructiefs uit voortgekomen.

De afgelopen tijd is Hans Peter Klazenga een aantal malen meegelopen met de politie. “Daardoor ben ik mij zeer bewust van een aantal probleemwijken. Ik kan mij het gevoel van onveiligheid van de bewoners goed voorstellen. Wij zijn dan ook voorstander van zichtbaarheid van de politie op straat, dat schrikt kwaadwillenden af en biedt bewoners een gevoel van veiligheid. Wij willen dat bewoners weer weten wie hun wijkagent is, zodat ze daar makkelijk op afstappen.”

Voorzieningen voor de jeugd noodzakelijk

Gepraat moet er volgens Klazenga ook worden met de jongeren in de gemeente. “Het is duidelijk dat zij behoefte hebben aan een eigen plek. Jongeren vervelen zich nu te veel. Luister naar ze, zou ik zeggen. Er is een ondernemer geweest die plannen had voor een discotheek. Voor dat soort initiatieven mag je als politiek dankbaar zijn. Maar hij kreeg te weinig steun van de coalitie. Jammer, een gemiste kans!”

Veel groepen jongeren zorgen voor overlast (baldadigheid, hinderlijk gedrag, vandalisme, e.d.) uit verveling of vanuit het gevoel niet geaccepteerd door de maatschappij. Naast het “corrigerende” en preventieve blauw op straat moeten we dus ook zorgen voor dialoog en begrip, jongeren betrekken bij initiatieven, en ze zoveel mogelijk bij de maatschappij betrekken. Het is mooi als vrijwilligers en ondernemers hier een rol bij kunnen spelen, waarbij onze gemeente deze ook actief zou moeten ondersteunen!

Preventie met hulp van de gemeente

Het veiligheidsgevoel van inwoners kan ook verhoogd worden door preventieve maatregelen om woninginbraak te voorkomen. Gemeentebelangen wil dat de gemeente en de politie eigen woningbezitters (financieel) helpt met het nemen van goede preventiemaatregelen.