Ondernemersschap en Werkgelegenheid

Gemeentebelangen is van mening dat we ondernemersschap en werkgelegenheid actief moeten ondersteunen. Leidschenhage bijvoorbeeld is regionaal bekend, een kenmerk van onze gemeente, en zorgt voor veel werkgelegenheid. Leidschenhage moeten we dan ook als algemeen regionaal winkelcentrum versterken. De Herenstraat en omgeving moeten we als specifiek, hoogwaardig en toeristisch winkelgebied op de kaart zetten. Daarin kan Huize Swaensteijn een belangrijke functie krijgen.

Verder willen we Damcentrum en Julianabaan als winkelcentra voor de kernen Leidschendam en Voorburg in stand houden en aantrekkelijk maken. Het is essentieel dat lokale ondernemers vroegtijdig betrokken worden bij economisch beleid, dat er passende bedrijfsruimten voor MKB-bedrijven/startende ondernemers zijn, en meer focus op werkgelegenheid (vestigingsklimaat).

Daarnaast vindt Gemeentebelangen dat werklozen intensief begeleid moeten worden bij het zoeken naar werk. Nederlandse taal is daarbij echter wel een vereiste. Gratis parkeren in de hele gemeente met strikte handhaving van parkeerbeleid is ons streven, en gemeentelijke tarieven voor diensten zoals paspoort en rijbewijs moeten gaan behoren tot de laagste van Nederland. Bezuinigingen moeten worden ingezet op heroverweging van taken, het gemeentelijk huishoudboekje moet op orde zijn. Géén verdere uitgaven zonder voldoende dekking, waarbij ook de uitgaven aan regionale voorzieningen (GGD, brandweer, Avalex en DSW) kritisch gevolgd moeten worden. Daarnaast willen we onderzoeken of werkzaamheden die in de komende jaren gepland staan en waar het geld voor is gereserveerd eerder uitgevoerd kunnen worden. Voor Stompwijk moet een snelle oplossing komen voor problematiek rondom zgh. “snipperkassen”.