Echte inspraak

Veel inwoners voelen zich niet serieus genomen door het College van Leidschendam-Voorburg en zijn het vertrouwen in de lokale overheid volledig kwijt. Gemeentebelangen wil dat inwoners echt kunnen meepraten over onderwerpen die hun eigen buurt en leefomgeving raken. 

 

Inspraak is alleen mogelijk bij heldere en eerlijke communicatie

Om inspraak te kunnen geven bij onderwerpen die je hart raken is het noodzakelijk om te weten wat er behandeld wordt in de gemeenteraad.  Raadstukken zijn vaak lang en moeilijk leesbaar zeker als je het politieke circus vanaf de zijlijn volgt. Gemeentebelangen heeft in 2008 al voorgesteld om de bewoners van Leidschendam-Voorburg de mogelijkheid te geven om op kernwoorden aan te geven wat hun raakt in de gemeente. Indien een dergelijk woord voorkomt in een raadstuk dan ontvangt de bewoner een mail. Volgens het College was de techniek er toen nog niet. Gemeentebelangen wil dat deze gemeente vanaf komend jaar over een dergelijk systeem beschikt om de bewoners volwaardig te laten meepraten.

Denktank MKB en denktank verenigingen en onderwijs

Mensen die actief zijn in onze gemeente weten het beste wat er leeft in de wijk en de gemeente. Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de lokale ondernemers en de mensen uit het verenigingsleven en het onderwijs. Minimaal 2 keer per jaar wil Gemeentebelangen om tafel met deze mensen om te kijken naar belangrijke onderwerpen die spelen in de samenleving.