Duurzaamheid

Een van de standpunten van Gemeentebelangen is dat we moeten streven naar een duurzame en leefbare gemeente. Dat betreft duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie zelf, maar ook moet duurzaam gedrag gepromoot worden onder de inwoners van Leidschendam-Voorburg.

Wij zien graag subsidie voor huiseigenaren bij gebruik zonnecollectoren en zonneboilers, en dat er bij nieuwbouw een duurzaamheidsparagraaf wordt opgenomen. Het gemeentelijk wagenpark zou wat Gemeentebelangen betreft op aardgas en/of elektra over kunnen gaan, en de centrale huisvesting ambtelijk apparaat als voorbeeldproject. Verder willen we de gemeentelijke papierstroom terugdringen door toepassing ICT. Dit is op de lange termijn zelfs kostenbesparend. Ook wat betreft straatverlichting en andere openbare verlichting kan er veel verbeterd worden, daar waar de duurzame ontwikkeling hiervan niet heeft stilgestaan in de afgelopen jaren.

Ondanks dat Gemeentebelangen voorstander is van gratis parkeren in de hele gemeente, willen we wel een strikte handhaving van het parkeerbeleid, beperkte uitbreiding van de blauwe zones, voldoende fietsparkeergelegenheid bij haltes openbaar vervoer, en (op termijn) de Utrechtsebaan in tunnelvorm. Leidschendam-Voorburg telt veel forenzen, en daarom zijn goede openbaar vervoer voorzieningen in de gemeente geen overbodige luxe. Verder moet de tunnelmond van de nog aan te leggen Rotterdamsebaan zo dicht mogelijk bij verkeersplein Ypenburg aangeplaatst worden, om overlast voor omwonenden en verlies van groen te verminderen.

Onze jeugd heeft recht op ruimte, en voldoende veilige en schone speelvoorzieningen voor (jonge) kinderen in de buurt. De diverse wijkplatformen moeten nadrukkelijk worden betrokken bij de kwaliteit en inrichting van de buurt. Verder willen we duidelijk gemarkeerde wandelpaden en honden loslooproutes realiseren, en achterstallig onderhoud zo snel mogelijk wegwerken.

Onze gemeente ligt in de randstad, een gebied met zeer veel inwoners op een relatief klein gebied. Naast onze 3 dichtbebouwde kernen, grenzen we aan het groene hart met een prachtig buitengebied. Dit moet vooral zo blijven! Wij zijn tegen bebouwing op deze kostbare plekken. Ook in de kernen zijn wij geen voorstander van verdere verdichting, daar waar we al zoveel onbebouwde plekken hebben moeten opofferen voor nieuwbouw (project Damplein bijvoorbeeld). Zolang 24% (!!) van alle kantoorgebouwen in deze gemeente nog leegstaat, is er ruimte genoeg voor uitbreiding van het woningaanbod. Mocht er dan toch de behoefte zijn om te bouwen, betrek dan ook de buurtbewoners bij de bouwplannen in de buurt.

Dit bovenstaande is wat wij als Gemeentbelangen voor u willen doen. Natuurlijk kunnen we pas écht een verschil maken als iedereen voor zich bewust en duurzaam probeert te leven.