Behoefte aan ruimte

Op dit moment lijkt het wel of in onze gemeente elke groene strook volgebouwd moet worden. Mensen hebben behoefte aan ruimte en willen dichtbij kunnen genieten van groen, ook al wonen we in een verstedelijkt gebied. Elke dag genieten veel mensen van bijvoorbeeld het open karakter van het Schakenbosch gebied. Dit wil Gemeentebelangen behouden. De groenstrook langs de Heuvelweg moet ook echt groen worden, en ook daar moeten de kinderen van Duivenvoorde kunnen blijven spelen op het grasveldje bij Teylingen. Daar moeten dus geen nieuwe woningen komen. Vanzelfsprekend willen wij het buitengebied ook groen laten. 

 

Herontwikkel de leegstaande kantoorpanden

Het niet volbouwen van onze gemeente betekent niet dat er geen nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Integendeel zelfs, want in onze gemeente staan veel leegstaande kantoorpanden. Gezien de huidige economische crisis en de dalende beroepsbevolking is niet de verwachting dat deze snel verhuurd zullen worden. We moeten dus goed kijken naar bestaande leegstaande gebouwen (CBS, Zurich, Total, etc.) en deze laten ombouwen tot woningen voor jongeren en starters (minimaal 30% sociale woningbouw). In het diagram hiernaast is goed te zien hoe uitgebreid de leegstand in onze gemeente is. 27% van de kantoren staat leeg (2010, bron: DTZ Zadelhoff), en daarmee spant onze gemeente de kroon binnen Nederland.

Ook het nieuw te realiseren stadskantoor moet, wat Gemeentebelangen betreft, in een bestaand kantoorpand gevestigd worden. Prestigieuze nieuwbouw is onnodig en economisch onverantwoord.