Raadsflits 13 november

Servicepunt Voorburg dicht, toekomst theater onzeker, weggegooid geld De vastgestelde meerjarenbegroting 2019-2022 rammelt aan alle kanten. Door de gemeenteraad vastgestelde financiële normen zijn terzijde geschoven, met de onzekere verkoopopbrengst van

Continue reading