GBLV roept om Maatschappelijk Verantwoord Zorgen

Voor de lokale partij GBLV/ Gemeentebelangen is het duidelijk: het is tijd voor de volgende stap en ontwikkeling in het sociaal domein. Wat GBLV betreft ontbreekt in het netwerk van het Sociaal Kompas nog één essentiële schakel, namelijk de verpleeghuizen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Er is de afgelopen twee jaar hard gewerkt door het college […]

Windturbine-lot in handen van Koning Willem Alexander

Maandag 23 januari heeft de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen een bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen, die tegen de geplaatste windturbine zijn ter hoogte van de Zeeheldenwijk. Deze zeer druk bezochte avond stond in het teken van handtekeningen verzamelen om een verzoekschrift aan de Koning te sturen. Ook online konden verontruste inwoners hun handtekening zetten. Totaal […]

Windmolen: Verzoekschrift aan de Koning

De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft het initiatief genomen om een verzoekschrift te sturen aan Koning Willem-Alexander met betrekking tot de enorme Haagse windmolen bij de Zeeheldenbuurt in Leidschendam. Inwoners van Leidschendam-Voorburg en Stompwijk worden opgeroepen om dit verzoekschrift te ondertekenen. Hans Peter Klazenga, vice-fractievoorzitter GBLV: “Het is te bizar voor woorden […]

Servicecentrum Huygenskwartier ook op zaterdag open

Het gemeentelijk Servicepunt Huygenskwartier is vanaf 18 januari open voor inwoners van Leidschendam-Voorburg op woensdag, vrijdag en zaterdag. Voor GBLV reden om de 1e bezoekers op zaterdag in het zonnetje te zetten. Vanaf woensdag 18 januari is er voor de inwoners van Leidschendam-Voorburg de mogelijkheid om op woensdag, vrijdag en zaterdag in het Huygenskwartier gebruik […]

Hoe kan één windmolen nou het landschap Leidschendam & Voorburg ontsieren?

Sinds eind 2016 heeft de gemeente Den Haag een reusachtige windmolen geplaatst langs de A4. Deze grote windmolen ontsiert de gemeente Leidschendam-Voorburg en tast direct het woongenot aan van de bewoners van de Zeeheldenbuurt en omgeving. Als protest heeft de fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen een nieuwjaarsgroet gestuurd aan de gemeente Den Haag met […]

Ellen van den Brand-Francken overleden

Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons oud-raadslid Ellen van den Brand-Francken. Gedurende vele jaren heeft zij zich met grote passie ingezet voor het algemeen belang in met name de gemeente Leidschendam. Wij wensen haar familie veel sterkte om dit verlies te dragen en zullen Ellen blijven herinneren als betrokken vrouw […]

Geen milieustraat pal voor winkels Damcentrum

GBLV/Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld aan verantwoordelijk wethouder Stemerdink omtrent het nut en de kosten van een milieustraat met ondergrondse vuilcontainers op de locatie Damplein voor de ingang van de Hoogvliet supermarkt, pal voor Van Rijn Culinair en Slagerij Piet Scholten. In het verleden heeft de fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen aangeven de locatie […]

Sociaal Kompas, beleidsplan Sociaal Domein gereed

Tijdens de commissievergadering Maatschappelijke Activiteiten van 11 januari is het Sociaal Kompas, het beleidsplan voor het Sociaal Domein, in conceptvorm besproken. GBLV/Gemeentebelangen is blij dat het na vele inspanningen in samenwerking met de maatschappelijke partners nu gereed is. Er is de afgelopen 2 jaar hard gewerkt door het college en raad aan de uitvoering van […]

Wisseling wacht van GBLV secretaris

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is scheidend secretaris Jean Thierry in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn jarenlange tomeloze inzet. Op zijn beurt bedankte Jean Thierry de aanwezigen voor het gestelde vertrouwen in hem en gaf hij aan dat men zeker nog niet van hem af was. Men […]

De GBLV Kerstman bij de Mantel

GBLV/Gemeentebelangen heeft de vrijwilligers van woonzorgcentrum “De Mantel“ een kerstcadeautje aangeboden voor de feestdagen. In de ogen van GBLV verdienen deze mensen dit dubbel en dwars door hun vrijwillige inzet om mensen met dementie of een lichamelijke klacht dagelijks te helpen en te verzorgen. Woonzorgcentrum de Mantel, gevestigd aan de Klaverweide in Voorburg, kan niet […]