Ondernemers in het nauw aan de Star?

Ondernemers die gevestigd zijn op en rond het bedrijventerrein ‘De Star’ in Leidschendam maken zich zorgen rond de nieuwbouwplannen van woningen aldaar. Op een informele bijeenkomst hebben zij zaken te horen gekregen, waarvan men denkt dat die niet altijd ten goede komen zullen komen aan de bedrijfsvoering. De combinatie woningen en bedrijven hoeft niet per […]

De begraafplaats als attractiepark?

Dinsdag kwam in de commissievergadering Openbaar Gebied het nieuwe beheerplan voor drie begraafplaatsen in onze gemeente aan de orde. Eén aspect daarvan was de voorgestelde recreatie en verlevendiging op begraafplaatsen. Naar aanleiding daarvan vroeg raadslid Ron Guleij van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen of het de bedoeling is dat we met de begraafplaats nieuwe stijl […]

GBLV wil ondernemersgala in Leidschendam-Voorburg

In Leidschendam-Voorburg zijn diverse ondernemersverenigingen en businessclubs actief. De lokale economie verdient van een gemeentebestuur een blijvende actieve aandacht. Maar een gezonde gemeente kan niet zonder initiatieven, waarbij ook het goede doel aandacht krijgt. Daarom stelt gemeenteraadslid Hans Peter Klazenga van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen voor om, in navolging van de gemeente Den Haag, […]

GBLV vraagt wethouder om info verkeersdrukte en parkeerproblemen

De fractie van de lokale partij GBLV/Gemeentebelangen wil weten hoe het staat met de gevraagde maatregelen om de verkeersstromen in onze gemeente te verbeteren. Deze maatregelen zijn besproken in de discussie over de noodzaak van een extra oeververbinding over de Vliet. Tevens wacht de fractie van GBLV nog op een parkeer update in en rond […]

Reactie Koning Willem Alexander op windturbine

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft een reactie ontvangen op het verzoekschrift aan de Koning over de enorme windturbine op de gemeentegrens van Leidschendam-Voorburg. Aan de plaatsing kan vanuit het Rijk niets worden gedaan. Wél wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag als bevoegd gezag. Het gaat om de communicatie richting de […]

GBLV DOET – 2017

De fractie van GBLV/Gemeentebelangen zette zich zaterdag 11 maart tijdens NL DOET in voor Wijkvereniging Oud Zuid te Leidschendam. Samen met wijkbewoners en één vrijwilliger uit het Raadhuiskwartier werd een jeu de boules baan aangelegd bij ‘Het Koophuis’, het clubgebouw van de wijkvereniging. Een hele klus! Het zand afgraven ging voorspoedig, met dank aan buurtbewoner […]

GBLV schenkt traditiegetrouw warme chocolademelk tijdens carnaval

De lokale partij GBLV/Gemeentebelangen schonk als vanouds warme chocolademelk tijdens carnaval bij de sluisjes in Leidschendam. De aanwezige feestvierders en winkelend publiek konden een warme opkikker wel waarderen. Zoals gebruikelijk de afgelopen jaren stond het team van GBLV weer paraat om warme chocolademelk uit te delen. Jaarlijks staat de lokale partij met hun gele stand […]

GBLV roept om Maatschappelijk Verantwoord Zorgen

Voor de lokale partij GBLV/ Gemeentebelangen is het duidelijk: het is tijd voor de volgende stap en ontwikkeling in het sociaal domein. Wat GBLV betreft ontbreekt in het netwerk van het Sociaal Kompas nog één essentiële schakel, namelijk de verpleeghuizen in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Er is de afgelopen twee jaar hard gewerkt door het college […]

Windturbine-lot in handen van Koning Willem Alexander

Maandag 23 januari heeft de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen een bijeenkomst georganiseerd voor alle betrokkenen, die tegen de geplaatste windturbine zijn ter hoogte van de Zeeheldenwijk. Deze zeer druk bezochte avond stond in het teken van handtekeningen verzamelen om een verzoekschrift aan de Koning te sturen. Ook online konden verontruste inwoners hun handtekening zetten. Totaal […]

Windmolen: Verzoekschrift aan de Koning

De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft het initiatief genomen om een verzoekschrift te sturen aan Koning Willem-Alexander met betrekking tot de enorme Haagse windmolen bij de Zeeheldenbuurt in Leidschendam. Inwoners van Leidschendam-Voorburg en Stompwijk worden opgeroepen om dit verzoekschrift te ondertekenen. Hans Peter Klazenga, vice-fractievoorzitter GBLV: “Het is te bizar voor woorden […]