Sportvoorzieningen belangrijk

Tijdens het goed door Sport & Welzijn georganiseerde sportdebat heeft lijsttrekker Hans Peter Klazenga van GBLV/Gemeentebelangen het belang van goede sportvoorzieningen in de gemeente aangegeven. Het gaat niet alleen om sportaccommodaties zoals sportvelden en sporthallen, maar ook om gymzalen en voorzieningen in de gemeentelijke parken. Maar zeker zo belangrijk zijn de sportverenigingen die ook maatschappelijk een bredere rol kunnen en willen spelen.

Sport en maatschappij
GBLV-lijsttrekker Hans Peter Klazenga: ”De sportvoorzieningen in onze gemeente zijn in het algemeen prima op niveau. Dat moeten we vooral zo zien te houden. Goede sportvoorzieningen zijn belangrijk in het kader van sport en bewegen. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. GBLV zet in op het stimuleren en faciliteren van de sportverenigingen in een bredere maatschappelijke rol in wijken en buurten. In deze raadsperiode heeft dat pleidooi geleid tot het project Maatschappelijk Verantwoord Verenigen, waarmee sportverenigingen ook financieel een steun in de rug krijgen als ze die rol willen pakken. Dat beleid zetten we graag voort.”

Sport en preventie
GBLV wil de rol die sportverenigingen hebben in de ontwikkeling van kinderen koesteren. In een team samenwerken, individueel moeten presenteren, verantwoordelijkheid nemen, omgaan met winst en verlies, zijn zaken waar kinderen ook later mee te maken krijgen. Voor sommige kinderen geeft dat misschien net een duwtje in de goede richting om uit de zorg- en hulpverlening te blijven. Voor ouderen geldt dat sport en bewegen bijdraagt aan vitaliteit; ook dat werkt preventief.

Sport en geld
GBLV zet vraagtekens bij het sportbudget in de gemeente. Circa 90% daarvan gaat op aan accommodaties en slechts 10% aan sportbeleid en -activiteiten. Klazenga: ”GBLV vindt het jammer dat er zo weinig ruimte is voor sportbeleid en -activiteiten in de begroting. Wij kiezen niet voor de gemakkelijke weg om dan maar te zeggen dat er meer budget moet komen voor sportbeleid. Wat ons betreft wordt er eerst kritisch gekeken naar het beheer van de sportaccommodaties. Elke euro die we daar met behoud van kwaliteit kunnen besparen, zet GBLV dan graag in voor ondersteuning van de sportverenigingen en in sportactiviteiten.
Kom als gemeente ook sportverenigingen tegemoet als het gaat om het geven van financiële garanties bij verbouwingen. De op dit punt te strakke financiële regeltjes van de gemeenten verbieden dit nu. De gemeente loopt eigenlijk geen risico, maar de sportverenigingen wordt het nu onnodig lastig gemaakt.”

Sport en talent
Als de keuze moet worden gemaakt voor topsport of breedtesport in de gemeente, dan gaat GBLV voor breedtesport om zoveel mogelijk inwoners bij sport en bewegen te betrekken. Klazenga: ”Wat we als GBLV wel zouden willen is dat er een gemeentelijke sportbeurs komt voor voor talentvolle, individuele, jonge sporters. Als boegbeelden binnen hun sport hebben ze een mooie rol om andere jongeren te inspireren en interesseren om te gaan of te blijven sporten.

GBLV stelt vragen over bouwplannen Park Leeuwenbergh

Bewoners uit Park Leeuwenbergh maken zich zorgen over bouwplannen van de stichting VitaFutura aan het eind van de Virulylaan. De stichting wil op deze locatie 30 duurzame appartementen en een feestzaal bouwen in twee tot vier woonlagen. Bijzonder detail is dat de appartementen op Haags grondgebied komen te liggen, terwijl de entree en het huidige woonhuis in Leidschendam gesitueerd zijn. Dit werd duidelijk op een bijeenkomst, georganiseerd door de vereniging Park Leeuwenbergh op verzoek van de stichting VitaFutura op 20 september jl. . De onrust over deze plannen onder de bewoners van Park Leeuwenbergh deed de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen besluiten vragen te stellen aan het College.

“Hoewel duurzame woningen een prachtig initiatief kunnen zijn, maken de bewoners zich zorgen over: de verkeersveiligheid, het aantal verkeersbewegingen, de kwaliteit van de nutsvoorzieningen, en dan met name de belastbaarheid van de huidige riolering en hoogbouw in deze landelijke en rustige wijk,” zegt raadslid Monica Velù. Voor wat de toename van het verkeer betreft, is het de bedoeling dat de nieuwe bewoners slechts de beschikking krijgen over een zestal elektrische auto’s. Op deze afgelegen locatie waar voorzieningen als winkels en openbaar vervoer ontbreken, lijkt dat toch een beetje een utopie.

Daarnaast is de bestemming van de grond nu agrarisch en is stapel- of hoogbouw in strijd met het vigerende bestemmingsplan van onze gemeente. Een mooi initiatief, maar niet op deze locatie. Daarom heeft GBLV het College gevraagd hoe hiermee wordt omgegaan, omdat de hoogbouw buiten onze gemeentegrenzen komt te liggen. Alles om een tweede windturbine scenario te voorkomen!

Lijsttrekker GBLV/Gemeentebelangen bekend

GBLV/Gemeentebelangen heeft vanavond de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in een video bekend gemaakt. De video sluit met een hele vette knipoog aan bij de trend van communicatiestrategen die aan image-building rond lijsttrekkers doen. Maar GBLV blijft haar principes trouw. Het gaat niet om de lijsttrekker, maar om u: Samen maken we Leidschendam-Voorburg!

Bekijk de video hier

Bianca Bremer: ‘Ik ben trots om hier wethouder te zijn!’

‘Ik ben trots om hier wethouder te zijn!’

GBLV’ers Wim Jansen en Maurice Hartsinck zijn samen gaan zitten met de kersverse GBLV-wethouder Bianca Bremer in de welbekende en prachtige Stadstuin Rusthout die door burgerinitiatief open is gebleven. Een korte kennismaking.

Na het vertrek van Frank Rozenberg en het uit de coalitie stappen van GLBV/Gemeentebelangen, besloot de winnaar van de afgelopen verkiezingen toch weer om terug te keren in de coalitie. Op verzoek van alle politieke partijen en burgers kwam GBLV, na uitgebreid overleg met Frank, tot de conclusie dat er zoveel moois is gerealiseerd in de afgelopen raadsperiode dat het enorm zonde zou zijn als dit in de toekomst niet verder voorgezet zou kunnen worden. En zo kwam Bianca Bremer, nu al welbekend, voor het voetlicht. De Voorschotense werd gevraagd om Frank op te volgen. Bianca, geïnstalleerd op 30 mei, geeft aan veel zin in haar nieuwe functie te hebben. Om eens met haar kennis te maken zijn Wim Jansen en Maurice Hartsinck met haar gaan zitten in Stadstuin Rusthout.

Je was in Voorschoten al wethouder, van welke partij?

“Ons Voorschoten, lokale partij, zelf opgericht! Mijn portefeuille omvatte onder andere ruimtelijke ontwikkeling, jeugdzorg, monumentenerfgoed, beheer Openbare Ruimte en onderwijs en projecten als de reconstructie Vlietwijk en de Duivenvoordecorridor, een hele lijst! 

Wat was voor jou destijds de reden om een partij op te richten? 

“Nou, één van de redenen om een lokale partij op te richten was omdat ik in de raad zat voor de VVD. Op een gegeven moment wilde de ondernemers een ondernemersfonds om daaruit kerstversiering, sinterklaas-intocht en dat soort zaken van te bekostigen. En de landelijke VVD zei nee dat gaan we niet doen, paarse krokodil, nieuwe belastingmaatregel daar moet je tegen zijn. Toen dacht ik; dat is raar!  Er is een groep lokale ondernemers die iets willen, wij kunnen als gemeente faciliteren maar iemand in Den Haag vindt dat ik nee moet zeggen. Vond ik zo geen fijne manier van werken. Volgens mij moet je gewoon vrij kunnen handelen en maatwerk leveren. Ik zeg altijd gekscherend: die stoeptegel maakt het niet uit of je democraat, liberaal of links of rechts bent, die stoeptegel moet recht liggen!”

En hoe ben je met Gemeentebelangen in contact gekomen en hoe waren die contacten?

“Ik werd gebeld, door Frank, en werd gevraagd of ik zijn opvolger wilde zijn. Zo… nou ik stuiterde werkelijk alle kanten op, haha! Ik was ook het laatst zittende collegelid in Voorschoten, want vier dagen voordat Frank belde had Inge Nieuwenhuizen te kennen gegeven dat ze zou opstappen. Dus ik heb anderhalve week bedenktijd gevraagd. En ik stuiterde die anderhalve week werkelijk alle kanten op. Ik vond het een moeilijke keuze, Wel een mooie kans, jeetje!”

Hoe heb je uiteindelijk die knoop doorgehakt?

“Ik ben op mijn gevoel afgegaan. En ik heb wijze mensen om advies gevraagd, en die zeiden Bianca, dit soort kansen komen ook maar een keer voorbij, als je het leuk vindt moet je het gewoon doen.” Bianca was geen onbekende van GBLV. Zij werkte al samen met Frank, zoals in het dossier over de duivenvoordecorridor. “Tussen ons was toen al een goede klik.” Ook Hans-Peter Klazenga en Ed Klaarhamer heeft zij eerder ontmoet, toen zij wilde kennismaken met alle lokale partijen in de omgeving. Pas na diverse uitgebreide gesprekken heeft ze ja gezegd. “je wilt Voorschoten ook netjes achterlaten.”

Hoe heb je dat uiteindelijk gedaan?

“Ik heb het gewoon eerlijk gezegd. Het merendeel zei joh, wat leuk voor je! Een bekroning op je werk, een eer dat je gevraagd wordt. Alleen  maar positief eigenlijk. Daarnaast natuurlijk mijn portefeuille netjes aan mijn opvolger overgedragen”

Hoe ervaar je het tot nu toe?

“Even hard werken om alles bij te lezen, weinig rust. maar wel heel leuk en wat ik ook opmerkelijk vind is dat ik kennelijk ook toe was aan iets nieuws want ik krijg er een heel positief gevoel van, nieuwe energie zeg maar. Heerlijk! Ik zat ook al wel 11 jaar in de politiek in Voorschoten, waarvan 8 jaar in de raad. Dit is weer wat anders, andere omgeving. Ja, leuk!”

Wim: maar ik moet ook zeggen, je had het er over dat je op je gevoel af bent gegaan, welnu dan is je gevoel in al die jaren niet veranderd. Want de opvattingen van jouw oprichtingspartij en de opvattingen van Gemeentebelangen…

“zijn gelijk!”

Wim: Naadloos, naadloos

“ik had het natuurlijk ook niet voor iedere partij gedaan. Je moet wel bij elkaar passen.”

Je wordt nu voor een jaar wethouder. Heb je al nagedacht over wat je gaat doen daarna?

“Nou, het was een van de voorwaarden waarom ik zou komen:  dat ik wel de verkiezingen in ga met jullie!”

Wij wensen je de komende tijd veel succes, Bianca!

Bianca woont al 17 jaar samen met haar vriend. Ze hebben drie honden, waterschildpadden en vissen in een grote vijver. Meer weten over wat zij zoal doet als wethouder? Zij nodigt u van harte uit om haar te volgen op Facebook en Twitter!

Voeg haar toe: https://www.facebook.com/bianca.bremer.507

@biancaBMBremer

kijk ook eens op: www.stadstuinrusthout.nl

GBLV pleit voor slimmere aanpak bouwproject KPP

De ontwikkeling van het project Klein Plaspoelpolder (KPP) loopt al een aantal jaren. Het betreft onder andere het gebied van de vroegere gemeentewerf en de Mebin. Het project wordt nu steeds concreter waarbij de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen een slimmere aanpak wenselijk vindt, dan door het college nu wordt ontwikkeld. De oproep van GBLV: ontwikkel en besteedt het gebied in één keer aan, in plaats van met deelgebieden te werken.

In de afgelopen jaren zijn reeds enkele tonnen budget in de voorbereiding van het bouwproject KPP gestoken. Nu is er een grondexploitatie opgesteld waaruit blijkt dat de ontwikkeling van het project KPP de gemeente in totaal 3,1 miljoen euro (op eindwaarde) gaat kosten. Monica Velù, raadslid GBLV: “Als GBLV zijn wij natuurlijk blij dat het gebied ontwikkeld wordt. Ook de mogelijkheid om in het project KPP sociale woningbouw te realiseren, waardoor het bouwvolume aan de Rijnlandlaan kan worden verminderd, vinden wij positief.”

Waar GBLV minder positief over is, is de opgestelde grondexploitatie die dus op 3,1 miljoen euro negatief sluit. “En dan is het nog de vraag of in dat bedrag ook de voorbereidingskosten uit vorige jaren zijn meegenomen,” geeft Velù aan, “bovendien lijkt het erop, dat als uitgangspunt ontwikkeling in losse deelprojecten genomen is. Naar ons idee leidt dat tot een eenzijdige interesse voor de te ontwikkelen elementen, waarbij de gemeente straks de hoofdprijs gaat betalen voor items die voor de bouwers minder aantrekkelijk zijn. Ook leidt het mogelijk tot het ontbreken van samenhang tussen de bouwplannen voor betaalbare huurwoningen van de gemeente en de vrije sector bouw van een ontwikkelaar.”
Velu: “Wij willen dat bij de ontwikkeling ook de historie van het gebied wordt meegenomen. Kijk bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van het behoud van de markante gele hijskraan als industrieel erfgoed. Ook vinden wij de wens van buurtbewoners voor het realiseren van een Theepaviljoen, zoals die vroeger langs de Vliet stond, iets waarnaar geluisterd moet worden.”

GBLV staat een slimmere aanpak voor. “Zet de gemeentelijke grondpositie in het project KPP in één keer op de markt en vraag aan de geïnteresseerde ontwikkelaars met een integraal plan te komen. Dat bevordert dat projectontwikkelaars goed nadenken over de opzet van de Klein Plaspoelpolder en ook zullen zij beseffen dat de mogelijkheid om alles in één keer te mogen ontwikkelen iets voor de prijs betekent. Ofwel: minder kosten/verlies voor de gemeente.”

Houd Rijnlandlaan leefbaar!

De gemeenteraadsfractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen wil minder woningbouw aan de Rijnlandlaan in Voorburg.

GBLV-raadslid Ron Guleij: “GBLV heeft intensief contact gehad met de omwonenden van de Rijnlandlaan. Daaruit kwam naar voren dat een kleiner bouwvolume gewenst is, om de druk in de wijk hanteerbaar te houden. Immers worden er naast woningen ook twee nieuwe scholen en een kinderopvang gebouwd. Wat de lokale partij betreft hebben de bewoners een sterk argument. Ons advies is één bouwblok minder. De vermindering van het bouwvolume kan worden opgevangen in het bouwproject Klein Plaspoelpolder (KPP).”

Geduld raakt op

De berichten over overlast van scooters en fietsers in de Herenstraat blijven aanhouden. GBLV heeft een paar maanden geleden gepleit voor een vaste handhaver in het Huygenskwartier die optreedt tegen scooterbestuurders en fietsers die het voetgangersgebied tegen de regels in onveilig maken. Volgens de burgemeester viel het allemaal wel mee en was een vaste handhaver niet nodig.

“Als je een uurtje in de Herenstraat staat weet je niet wat je overkomt. Scooters crossen voorbij, fietsers die te gast zijn in het voetgangersgebied gebruiken de Herenstraat als een Velostrada en dan zijn er nog automobilisten die nog nooit van een inrijverbod of voetgangersgebied hebben gehoord,” geeft GBLV-fractievoorzitter Walter Rosbenders aan.

GBLV is blij dat er cameratoezicht met kentekenregistratie komt, zodat verkeersovertreders kunnen worden aangepakt en de bijna altijd defecte pollers kunnen worden verwijderd. Rosbenders: ”Maar zeker tot die tijd en ook daarna zal de handhaving opgevoerd moeten worden. De extra handhavingsacties die de burgemeester had toegezegd, hebben onvoldoende effect. Dit hadden wij ook niet anders verwacht.”

Het Huygenskwartier wordt drukker door de gezamenlijke inzet die partners in het gebied en de gemeente plegen. GBLV wil niet wachten tot een bezoeker een keer echt van zijn sokken wordt gereden en letsel oploopt. Het gaat GBLV om structurele handhaving, niet om af en toe een goedbedoelde actie zonder permanent effect. Rosbenders is duidelijk: ”Ons geduld als het gaat om het verbeteren van de handhaving in het Huygenskwartier raakt zo langzamerhand echt op!”

De fractie GBLV heeft opnieuw vragen gesteld aan de burgemeester hoe hij tegen de handhaving op dit moment aankijkt. Als de antwoorden niet het vertrouwen geven dat de handhaving structureel wordt verbeterd dan sluit de fractie het indienen van een motie hierover in de eerstvolgende raadsvergadering niet uit.

GBLV stelt vragen over huurdersongelijkheid binnen één wooncomplex

Namens de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft fractiewoordvoerder Woonvisie Sanja Duijvestijn-van Leusden vragen gesteld aan het college over huurdersongelijkheid binnen één wooncomplex. Dit naar aanleiding van een artikel in Het Krantje dat Wooninvest onderscheid maakt.

Door recente beleidswijzigingen in de woonsector heeft WoonInvest de zogenaamde streefhuur voor de sociale huurwoningen op de Kersengaarde bijgesteld van 100% naar 85% van de maximaal redelijke huur uit het puntenstelsel. Van een aantal huurwoningen is de huur per 1 januari 2017 verlaagd naar de liberalisatiegrens.

Dat lijkt goed nieuws, immers is één van de doelstellingen van de beleidswijziging om huurcomplexen voor een sociale doelgroep bereikbaar te maken. Punt: de wijziging geldt alleen voor nieuwe huurders. De door huurders geraadpleegde Woonbond bevestigd dat WoonInvest juridisch gezien in haar recht staat, maar dat het twijfelachtig handelen betreft omdat er van rechtsongelijkheid sprake is. Trouwste huurders zijn immers het slechtste af. Geen wenselijke situatie vond Duijvestijn, vandaar de vragen aan het college.

Wat te doen met 100 miljoen?

Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg is van plan de aandelen van de gemeente in Eneco te verkopen. Voor de gemeente dient het aandeelhouderschap voor 3,44% in Eneco geen publiek belang meer. De gemeenten Rotterdam, Den Haag en Dordrecht als grootaandeelhouders hadden hiertoe al eerder besloten. GBLV/Gemeentebelangen steunt dit besluit van het college. Bij een waarde van Eneco tussen de 2,5 en 2,9 miljard zou verkoop de gemeente 86 tot bijna 100 miljoen euro opleveren. Maar wat zou de gemeente dan met die 100 miljoen moeten doen? Reden voor GBLV om die vraag voor te leggen aan inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven. Wat zouden zij een goede besteding vinden?

Hans Peter Klazenga, vice-fractievoorzitter GBLV: ”Eneco is door een aandelensplitsing (Eneco en Stedin) eigenlijk een commercieel bedrijf geworden. Volgens GBLV is het raar om straks, als Rotterdam, Den Haag en Dordrecht hun aandelen hebben verkocht, een private grootaandeelhouder te hebben en daar als gemeente een schamele 3,44% aandelenbelang tegenover te stellen. Als we als gemeente geen invloed hebben, maar wel risico lopen dan is er voor GBLV maar één conclusie mogelijk: verkoop van de aandelen.”

De waarde van Eneco wordt volgens de laatste berichten geschat op 2,5 tot 2,9 miljard euro. Het verkopen van de aandelen zou de gemeente Leidschendam-Voorburg dan eenmalig 86 tot 100 miljoen opleveren. Het nadeel van verkoop is wel dat het jaarlijkse dividend van een paar miljoen wegvalt. Met dat dividend worden nu uitgaven van de gemeente op allerlei gebied gedekt.

Klazenga: ”Het is belangrijk dat de gemeente een gezond financieel beleid voert. Stel dat we een verkoopopbrengst van 100 miljoen halen, dan zou het onverstandig zijn om die 100 miljoen in een paar jaar te verbrassen. Na die paar jaar moet dan worden de bezuinigd en/of de OZB omhoog om de weggevallen dividendinkomsten te compenseren. Aan de andere kant is het ook raar om die pot van 100 miljoen weg te zetten en daar elk jaar dat oorspronkelijke dividendbedrag uit te halen. We zitten dan heel erg ver in de 21e eeuw voordat die pot leeg is.”

Als de gemeente de aandelen gaat verkopen, komt onvermijdelijk de discussie op gang wat er dan met de verkoopopbrengst moet gebeuren. Oppotten, schulden aflossen, investeren in projecten, achterstallig onderhoud aanpakken… allerlei bestedingsdoelen zullen voorbij komen.
De juiste keuze daarin zal waarschijnlijk een combinatie van dingen zijn.

Klazenga ziet daarbij een volgende invulling: ”Voor GBLV staat hoe dan ook een gezond financieel beleid voorop. Een drieslag lijkt daarbij voor de hand te liggen: reserveer een gedeelte van de opbrengst om een aantal jaren het weggevallen dividend te compenseren, gebruik een deel om de schuld van de gemeente te verminderen (minder jaarlijkse lasten voor aflossing en rente) en zet een deel in om allerlei zaken in de gemeente een extra zet te geven.”

”Het moet dan wel gaan om zaken waar iedereen ook op de langere termijn van kan profiteren. Denk aan onderwijshuisvesting, de economische wensenlijst van het MKB, cultuur, sport, bereikbaarheid, duurzaamheidsmaatregelen, parkeervoorzieningen, werkloosheidsbestrijding, een uitgaansgelegenheid voor de jeugd zijn zo wat voorbeelden. Vandaar dat we graag van inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven horen waarin zij in de gemeente zouden willen investeren. Dat helpt ons om straks in de gemeenteraad ook met goede bestedingsvoorstellen te komen. Op ideeën om die mogelijke verkoopopbrengst te verjubelen zoals ”een groot feest” of ”iedere inwoner 1.000 euro” zitten we daarbij natuurlijk niet te wachten,” aldus Klazenga.

Heeft u een concreet idee wat te doen met (een deel van de) 100 miljoen? Stuur dan een mail aan info @ gblv.nl

Eerbetoon voor “Vader der veteranen” Luitenant-generaal Ted Meines

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen wil dat de vorig jaar op 95 jarige leeftijd in zijn woonplaats Leidschendam overleden luitenant-generaal Ted Meines in de gemeente een blijvend eerbetoon krijgt. Ted Meines wordt gezien als de “Vader der veteranen” door zijn grote rol in de totstandkoming van een goed veteranenbeleid.

GBLV denkt aan het vernoemen van een straat of park naar Meines. “Het is een eerbetoon aan Meines, maar ook aan alle veteranen in onze en andere gemeenten,” aldus GBLV-fractievoorzitter Rosbenders. Burgemeester Tigelaar heeft aangegeven deze handschoen op te pakken en zal, in overleg met de familie, op korte termijn met een voorstel komen. GBLV spreekt de hoop uit dat ook andere gemeenten generaal Meines en de veteranen waar hij met hart en ziel voor stond op deze wijze zullen eren.
Ted Meines tijdens een toespraak in Leidschendam op Veteranendag 2015 (foto: Ot Douwes)