Eerbetoon voor “Vader der veteranen” Luitenant-generaal Ted Meines

De lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen wil dat de vorig jaar op 95 jarige leeftijd in zijn woonplaats Leidschendam overleden luitenant-generaal Ted Meines in de gemeente een blijvend eerbetoon krijgt. Ted Meines wordt gezien als de “Vader der veteranen” door zijn grote rol in de totstandkoming van een goed veteranenbeleid. GBLV denkt aan het vernoemen van een […]

Minimabeleid schiet tekort

Het minimabeleid in de gemeente Leidschendam-Voorburg kent vele regelingen, voorzieningen en subsidies. Daarmee worden de minima goed geholpen, maar het beleid heeft ook een keerzijde: als een gezin net boven de minimagrens uitkomt vervallen al die voorzieningen en ben je slechter af. Dat werkt niet stimulerend. Deze ‘armoedeval’ maakt het voor de lokale politieke partij […]

Voortgang Duurzaam Energiecollectief

Ruim een jaar geleden pleitte de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen voor een duurzaam energiecollectief voor maatschappelijke verenigingen. Na toezeggingen van wethouder Kist (GroenLinks) om dit op te pakken, heeft GBLV gevraagd naar de huidige voortgang van dit initiatief. Via het duurzaam energiecollectief kunnen verenigingen een flinke financiële besparing bereiken en het draagt bij aan vele […]

Overlast Dampleingarage aanpakken!

De parkeergarage op het Damplein in Leidschendam staat in het Damcentrum al langer bekend als een plek waar overlast wordt veroorzaakt (vernielingen, achterlaten van afval, hangjongeren e.d.). De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen heeft daarover onlangs aan het college vragen gesteld om te zien hoe die overlast kan worden aangepakt. Voor de burgemeester […]

GBLV blij met woningen en groen in plan ‘De Bosrand’

De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is blij dat in de Duivenvoordecorridor (DVC) nu eindelijk wordt gestart met woningbouw, die goed wordt ingepast in het groene landschap. Op het voormalige terrein van kwekerij ‘De Bosrand’ zal een aantal kwalitatief hoogwaardige en duurzame woningen worden gebouwd, die prima passen in het landschap en ook […]

Onnodige regeldruk bij evenementen?

De fractie van de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is blij met de evenementen die door vrijwilligers overal in de gemeente worden georganiseerd. Landelijk wordt er geconstateerd dat er steeds meer eisen aan evenementen worden gesteld, waardoor de lol voor organisatoren er meer en meer vanaf gaat. GBLV vindt dat ongewenst en wil graag zicht hebben […]

Bianca Bremer voorgedragen als wethouder GBLV/Gemeentebelangen

GBLV/Gemeentebelangen heeft Bianca Bremer uit Voorschoten voorgedragen aan de gemeenteraad om Frank Rozenberg als GBLV-wethouder op te volgen. Ed Klaarhamer, voorzitter GBLV/Gemeentebelangen is bijzonder blij met Bianca Bremer als beoogd nieuwe GBLV-wethouder: ”Bianca is op dit moment wethouder in de gemeente Voorschoten voor de lokale partij ONS Voorschoten, welke door haar is opgericht. Als ik […]

GBLV steunt wethouder Rozenberg; coalitie breekt

In het spoeddebat rond het voorbereidingsbesluit Huygenskwartier in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg heeft de fractie GBLV/Gemeentebelangen onomwonden haar steun uitgesproken voor wethouder Frank Rozenberg. Zijn aankondiging dat hij als wethouder vertrekt, leidde ertoe dat de GBLV-fractie uit de coalitie van GBLV, D66, PvdA en GroenLinks is gestapt. Walter Rosbenders, fractievoorzitter GBLV: “Onze wethouder heeft in […]

Ondernemers in het nauw aan de Star?

Ondernemers die gevestigd zijn op en rond het bedrijventerrein ‘De Star’ in Leidschendam maken zich zorgen rond de nieuwbouwplannen van woningen aldaar. Op een informele bijeenkomst hebben zij zaken te horen gekregen, waarvan men denkt dat die niet altijd ten goede komen zullen komen aan de bedrijfsvoering. De combinatie woningen en bedrijven hoeft niet per […]