GBLV Ons Bemiddelings Team

Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) maakt al meer dan twaalf jaar gebruik van een eigen Ombudsteam, dat zich inzet voor de individuele problemen die de inwoners van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk hebben met de Gemeente. Velen hebben moeite en onbegrip met de wijze waarop de Gemeente communiceert over onderwerpen die hen direct aangaan of in hun buurt spelen.

Nico Hooijmans: “De mensen begrijpen de werkwijze van en het communiceren van de Gemeente niet. Wij zijn de burgers dan behulpzaam om in contact te komen met de juiste ambtenaren en fungeren dan als “intermediair”. Wanneer er dan een contact tot stand is gekomen, zien wij erop toe dat hun probleem ook daadwerkelijk serieus wordt aangehoord en daar waar mogelijk , een oplossing komt. Is die er niet, dan leggen wij de burger uit waarom het niet mogelijk is”.

Aanvankelijk dacht Gemeentebelangen, dat de communicatieproblemen te maken hadden met de fusie in 2002 tussen de toenmalige gemeenten Leidschendam en Voorburg. Maar inmiddels, na twaalf jaar Ombudsteam blijkt, dat de fusie niet de oorzaak van het probleem was. Veelal ligt de kern van alle problemen in het feit dat de burger niet bekend is met het ambtelijke wereldje”.

Een diversiteit aan problemen voor de burgers opgelost
De afgelopen jaren zijn verschillende onderwerpen de revue gepasseerd, zoals: de juiste weg bewandelen voor het aanvragen van allerlei vergunningen, informaties hoe om te gaan met “snippergroen”, het snel aanpassen van de opgang van de entree en toegangsdeur van een portiekwoning voor een invalide, het bepleiten van de aanleg van een Verkeersoversteekplaats (VOP) waar het zeer noodzakelijk was.

En zo zijn er nog vele zaken te noemen die opgelost zijn, maar daar dient wel bij vermeld te worden, dat niet altijd werd bereikt wat het de burgers wensten.

Jean Thierry: “Gezien het feit dat ik samen met Nico Hooijmans de afgelopen jaren toch tevreden mogen zijn over de behaalde resultaten, is het team uitgebreid met twee leden van de fractie: Lida van de Akker en Marien van Wijk.

Wij kunnen dan ook met volle overtuiging aanbevelen om wanneer U een probleem heeft op gebied van contact met de gemeente en het wil niet zo vlot verlopen, neem contact op met: obt@gblv.nl en U hoort van ons!

Het OBT reageert altijd en zal U benaderen! Klik hier voor contact
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Jean Thierry, Nico Hooijmans, Lida van den Akker en Marien van Wijk (v.n.l.r.)