Freek Steutel

 

Freek woont in de groene wijk De Zijde in Leidschendam, is gehuwd en heeft 2 uitwonende dochters. Freek is naast het raadslidmaatschap inmiddels ruim 30 jaar werkzaam in de gezondheidszorg op het vlak van zorg & bedrijfsvoering, facilitair/hospitality management, nieuwbouw en huisvestingsvraagstukken.
Hij is sinds 2010 raadslid en in 2012 toegetreden tot de fractie van Gemeentebelangen. Freek draagt de lokale politiek een warm hart toe en maakt zich sterk voor een maakbare samenleving voor burgers en ondernemers in Leidschendam-Voorburg en Stompwijk.
Hij zet zich in voor voor een goed Sociaal Domein:
– aandacht voor mantelzorgers
– aandacht voor vrijwilligers (organisaties)
– passende thuiszorg
– maatschappelijk verantwoord verenigen
– maatschappelijk verantwoord zorgen; samen met de zorginstellingen
– jeugdzorg tot 23 jaar
– voorkomen van jeugdwerkeloosheid en zorgen voor een arbeidsmarkt kwalifikatie
– kansen voor herintreders met afstand tot de arbeidsmarkt
– voorkomen van de Armeoedeval
Door zijn Zeeuwse afkomst heeft hij een nuchtere kijk op politiek en samenleving. Samen maken we Leidschendam-Voorburg

 

Functies binnen GBLV:
– Raadslid
– Commissie Maatschappelijke Activiteiten
–  Voorzitter raadswerkgroep 3D (Sociaal Domein).

Mail: steutel@gblv.nl
Twitter: @steutel4gblv

Foto: Michel Groen