Wethouder

Bianca Bremer is sinds 30 mei 2017 wethouder namens GBLV.

Portefeuilles:

  • 1e locoburgemeester
  • Financiën (inclusief aandeelhouderschappen BNG, Eneco en Dunea)
  • Grondzaken en vastgoed
  • Recreatie en Toerisme
  • Kunst, cultuur monumenten en archeologie
  • GLTB-beleid (gay, lesbian, bisexual and transgenders)
  • Project Oude centrum Voorburg
  • Project Duivenvoordecorridor
  • Project Stompwijkseweg/Verbindingsweg
  • Project Kulturhus

Mail: BBremer@lv.nl
Twitter: @BiancaBMBremer

Foto: Michel Groen