Enquête gemeentelijke procedures

Deze online enquête is bedoeld om zicht te krijgen waar knelpunten zitten in de gemeentelijke procedures rond vergunningverlening, beroep en bezwaar, klachten of andere procedures waar de gemeente moet acteren.

De enquête gaat uit van uw specifieke casus. Heeft u meer dan één situatie te melden, vul dan de enquête voor elke casus opnieuw in. De enquête kan niet anoniem worden ingevuld, omdat we zeker willen zijn over de casus, de locatie en uw positie daarin.

Wij zullen de enquêtes wel anoniem verwerken.