Raadsflits 13 november

Servicepunt Voorburg dicht, toekomst theater onzeker, weggegooid geld De vastgestelde meerjarenbegroting 2019-2022 rammelt aan alle kanten. Door de gemeenteraad vastgestelde financiële normen zijn terzijde geschoven, met de onzekere verkoopopbrengst van

Continue reading

Hond als melkkoe

PERSBERICHT Leidschendam-Voorburg, 29 oktober 2018 – De gemeente wordt geconfronteerd met tekorten op de jeugdzorg en de bijstandsuitkeringen. In combinatie met de ambities van het nieuwe college leidt dat tot

Continue reading