Blog: Miljoenen voor de raadszaal?

Door Maurice Hartsinck, raadslid GBLV/Gemeentebelangen

Afgelopen maandagavond op de agenda van de commissie Samenleving van de gemeenteraad: de huisvesting van de raad in Huize Swaensteyn. Want ondanks dat er al vele tonnen aan zijn verspijkerd: het blijft een drama om in Huize Swaensteyn te vergaderen of als publiek een vergadering bij te wonen. Het is dus allang tijd om daar iets aan te doen. Wat is er maandagavond dan besproken? Helaas, tot een bespreking van dit onderwerp kwam het niet. De microfoons werkten niet en het beeld liep vast. De vergadering is geschorst tot woensdagavond. Niet meer fysiek, maar weer thuis, voor de webcam. Bizar?

Zeker bizar, want terug naar oktober 2019, waarin Vlietnieuws (https://vlietnieuws.nl/2019/04/10/gblv-verlaat-demonstratief-raadszaal/ ) berichtte dat oppositiepartij GBLV/Gemeentebelangen demonstratief de zaal waar de gemeenteraad vergaderde had verlaten. Reden: de stemming over een nieuwe camera- en geluidsinstallatie in die zaal alsmede twee bijzalen. Kosten: ruim drie en een halve ton (€ 350.000!). Met de stemmen van de vier toenmalige coalitiepartijen werd het voorstel aangenomen. Ik verklaarde de handelwijze van GBLV door erop te wijzen dat over het voorstel niet inhoudelijk gedebatteerd mocht worden in de gemeenteraad. Het ging om grote uitgaven in tijden van bezuinigingen, er was niet gekeken of het allemaal goedkoper kan en de gemeenteraad zou feitelijk een blanco cheque afgeven.

En nu anderhalf jaar later, verliet niet alleen GBLV, maar de hele commissie het piepende en krakende pand, omdat de elektra de peperdure installatie niet aankon.

Dit is natuurlijk extra opmerkelijk als we het raadsvoorstel uit 2019 er nog eens bijnemen: ‘De [huidige] apparatuur is dermate storingsgevoelig dat tijdens vergaderingen steeds een specialist aanwezig moet zijn om stante pede storingen op te heffen’. Helaas mocht de aanwezigheid van een specialist afgelopen maandag voor de nieuwe installatie ook niet baten. ’Goed werkende AV (audiovisuele)-installaties zijn dan ook onontbeerlijk om de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te bereiken. Het openbaar bestuur kan in deze tijd niet functioneren zonder deze hulpmiddelen. De jaarlijkse lasten ad € 52.000 [die samenhangen met de investering van € 350.000] moeten dan ook als onontkoombaar worden beschouwd’.

Nee, geen weloverwogen besluit waarin meerdere mogelijkheden ‘taboeloos’ kunnen worden onderzocht: de coalitie besluit liever zonder lastige vragen. Het is immers ‘onontkoombaar’.

Na het debacle met de aanpassing van de geluidsinstallatie is er nu dus onderzocht hoe er vergaderd kan blijven worden in een historisch pand waar al tevergeefs tonnen gemeenschapsgeld in zijn gestopt. De kosten? Minimaal 3 tot 6 miljoen euro, met een groot aantal risico’s. Zijn in die bedragen alle kosten meegenomen? Uiteraard niet: de tijdelijke huisvestingskosten als de raad elders moet vergaderen terwijl het historische Huize Swaensteyn volledig wordt verbouwd, ontbreken.

Wat dus dreigt is dat de coalitiepartijen de rijen weer sluiten en u als inwoner deze 6 miljoen mag gaan ophoesten om een totaal ongeschikte locatie voor een gemeenteraad volledig om te bouwen.

Wat dan wel? Helaas heeft de toenmalige coalitie van VVD, CDA, PvdA, CU-SGP besloten alleen de optie Huize Swaensteyn als plek voor de gemeenteraad te willen onderzoeken. Dit tot grote verbazing van GBLV. Voor een goede afweging is een keuze tussen meer locaties noodzakelijk. Maar het is al beklonken in het coalitieakkoord van 2018: ‘De komende periode blijven we ons inzetten voor het vergroten van de aantrekkelijkheid van het Huygenskwartier. De raadzaal blijft in Huize Swaensteyn en wordt opgeknapt’.

Een aantrekkelijk Huygenskwartier, met een doods Swaensteyn en een griffie als kraakwacht. Snapt u het nog? En oh ja, of u daar even 6 miljoen euro voor neerlegt. Of 7 of 8 miljoen als er wat ‘tegenvallers’ zijn.

Huize Swaensteyn moet behouden blijven, maar niet als huisvesting voor de raad. Alleen dan past het bij aantrekkelijke Huygenskwartier Voorburg. Een cultuurhistorische plek waar Huize Swaensteyn wat GBLV betreft een prominente en bruisende plek kan innemen!

zoals verschenen op www.vlietnieuws.nl