Versnelling woningbouw Stompwijk nodig

Sinds 2016 ligt er een ontwikkelvisie voor woningbouw in Stompwijk. Helaas is er nog geen nieuw huis gebouwd. Wel zijn er allerlei plannen zoals aan de Westeinderweg, de locatie naast het Dorpspunt aan de Dr. van Noortstraat, de Van Santhorststraat en de locatie van het oude Dorpshuis. De Stompwijkers snakken naar huizen en zien door een tekort vooral jongeren wegtrekken. Dit ten nadele van onder andere de verenigingen en lokale ondernemers die hun aantallen leden en klandizie zien afnemen. Voor GBLV/Gemeentebelangen was de vertraging in de woningbouw reden om (samen met D66) te wethouder Rouwendal te bevragen.

Marien van Wijk, raadslid van GBLV: “Wij vinden het belangrijk dat woningbouw in Stompwijk de volle aandacht heeft. In de brief van de wethouder hierover missen we een visie. De inwoners van Stompwijk willen resultaat zien en zijn het wachten beu. Wij hebben daarom benadrukt om de druk op de ketel te houden. Het proces om tot woningbouw te komen, moet wel zorgvuldig gebeuren. Beter goed aan de voorkant geregeld dan achteraf repareren”. 

Van Wijk heeft in de commissie Omgeving van de gemeenteraad aan de wethouder gevraagd om met meer relevante informatie te komen en tevens tot ontwikkeling over te gaan van het oude Dorpshuis. De plannen liggen er, dus waarom nog wachten?