Spreektekst voordracht nieuwe PvdA-wethouder

Voorzitter, bij de voordracht van een nieuwe wethouder is het gebruikelijk om daar niet al te veel woorden aan vuil te maken. Hij of zij is immers gewikt en gewogen door zijn of haar partij.

Voor GBLV was dit ook het uitgangspunt. We waren natuurlijk wel benieuwd waarmee de PvdA zou komen. Wordt het een fractielid, een oud fractielid, iemand uit de PvdA-afdeling Leidschendam-Voorburg of iemand van buiten. Wij stonden daar neutraal in.

Toen de heer Streefkerk mij belde dat de PvdA een kandidaat gevonden had, heb ik hem daarmee gefeliciteerd. Bij de kandidaat schoten mij wel wat gedachten door het hoofd, maar ik zat in de neutrale stand, waarmee ik begonnen ben.

Van die neutrale stand is bij mij en mijn fractie geen sprake meer. Binnen mijn fractie kwam de windturbine snel aan de orde. Met de storm van protest die onder andere vanuit de Zeeheldenwijk, Park Leeuwensteijn, Voorburg Oud, Damsigt, Verzetsheldenwijk, Leidschendam-Zuid en het Damcentrum opstak zou de windturbine de gemeente Den Haag met gemak een heel jaar van stroom kunnen voorzien.

Hoe kan de gemeenteraad voor deze voordracht zijn, terwijl we eerst volop in het geweer zijn gekomen om de windturbine tegen te houden? Het CDA dat zich volop roerde, de VVD die voor de inwoners van de Zeeheldenwijk stond. En nu zouden we dan akkoord moeten gaan met de voordracht van een wethouder die schampert over Leidschendam-Voorburg? ”Wat maakt zo’n windmolen nu uit voor Leidschendam-Voorburg?”.

GBLV is vorige week glashelder geweest. Wij kunnen en zullen niet voor stemmen. Wij zijn ook duidelijk naar met name CDA en VVD: als u voor stemt dan hecht u meer belang aan de coalitie dan aan de inwoners van de Zeeheldenwijk en alle andere wijken van Leidschendam-Voorburg. Zij worden worden geconfronteerd met overlast en horizonvervuiling.

Normaal gesproken zou vanavond het moment zijn geweest van boetedoening en vergiffenis. Boetedoening door de PvdA en de beoogd wethouder. Vergiffenis van de coalitiepartijen. De voorgedragen wethouder zou er dan gewoon kunnen komen.

De boetedoening is in de media al begonnen met de excuses van de door de PvdA-voorgedragen wethouder dat zijn uitspraak over de windmolen niet zo handig was. Ook is door hem aangegeven dat de windturbine niet onder zijn verantwoordelijkheid viel. Zijn brief aan de Haagse gemeenteraad van 14 maart 2012 geeft echter een ander beeld.

In een interview op Midvliet geeft de beoogd wethouder aan dat hij niet had voorzien dat de windmolen ”voor wat overlast” zou zorgen. Excuses aanbieden en tegelijkertijd de overlast bagatelliseren. Je moet het maar durven. Verder zegt de beoogd wethouder dat het gaat om anti-Haags sentiment.

Voorzitter, het wegzetten van Leidschendam-Voorburg als anti-Haags door deze beoogd wethouder, sterkt mijn fractie nog meer in onze keuze om tegen zijn voordracht te stemmen. Wij zijn niet anti-Haags, maar willen wel met respect voor onze inwoners en onze lokale belangen worden behandeld.

Voorzitter, op Midvliet kon Miranda van Deijl van de Zeeheldenwijk zich niet voorstellen dat CDA en VVD voor zullen stemmen. Zij verwees ook naar de bestuurscultuur in de landelijke politiek, waar de voeling met de bevolking volledig weg is.

Na ons duidelijke statement van twee weken geleden (‘wij zijn tegen deze voordracht en voor de inwoners’), komen de laatste dagen geluiden vanuit de coalitiepartijen dat het nog geen gelopen race is dat zij voor de voordracht zijn. De uitslag morgenavond zal laten zien of het toneelspel van ”boetedoening en vergiffenis” vanavond is opgevoerd of dat de andere coalitiepartijen met deze domme voordracht van de PvdA politiek hebben afgerekend.

Een domme en verbijsterende voordracht, waarmee de gemeenteraad in een positie is gemanoeuvreerd om zich voor of tegen de inwoners uit te spreken. De voorgedragen kandidaat is hier, ongeacht de uitslag, hoe dan ook het slachtoffer van. Dat had de PvdA kunnen voorkomen.

Voorzitter, GBLV is tegen deze voordracht en wél voor de inwoners.

Frank Rozenberg

Fractievoorzitter GBLV/Gemeentebelangen

Leidschendam-Voorburg, 18 mei 2021