Bestemmingsplan Vlietvoorde: oog voor ieders belangen

PERSBERICHT

Dinsdag 20 april jl. kwam het aangepaste bestemmingsplan “Vlietvoorde” ter sprake in de commissie Omgeving van de gemeenteraad. GBLV/Gemeentebelangen is blij dat er na jaren van vertraging eindelijk iets lijkt te gaan gebeuren in dit voormalig tuinbouwgebied langs de Vliet.

Een plan wat 17 jaar geleden is geboren met de naam Duivenvoordecorridor. Nu verdeeld in diverse deelprojecten. Vlietvoorde is het project waar voorheen o.a. Life & Garden en kwekerij Piet de Groot waren gevestigd. Dit gebied moet de landschappelijke en cultuurhistorische waarden gaan versterken en een groene uitstraling krijgen tussen Leidschendam en Voorschoten. Woningbouw die hier gaat plaatsvinden moet gebeuren volgens zo geheten “speelkaarten”. Tijdens de vergadering waren er diverse insprekers die al jaar en dag in of rond dit gebied woonachtig zijn.

GBLV Raadslid Marien van Wijk: deze bewoners voelden zich slecht gehoord en benadeeld door het nieuwe bestemmingsplan. Diverse argumenten van uitbreiding/verbouwing huidige woning tot aantasting van hun privacy. Dit door meerdere aanpassingen of vernieuwingen van de plannen in dit gebied. Het is moeilijk om voor iedereen een passende oplossing te vinden. Maar huidige bewoners moeten niet het gevoel hebben dat zij genegeerd of niet gehoord worden volgens GBLV. Van Wijk heeft in de vergadering aan de wethouder gevraagd vooral in gesprek te gaan en per direct afspraken te maken.

GBLV/Gemeentebelangen gaat een motie indienen om dit te versterken om vooral goed in gesprek te blijven met deze bewoners om een zo passend mogelijke oplossing te vinden bij problemen. Ook heeft van Wijk de wethouder gevraagd wat zij eraan gaat doen om een debacle als in de Rietvink met inklinkende grond te voorkomen. Haar antwoord was dat hiervan geleerd was en dat vele maatregelen zijn genomen. Onder andere het bouwen van zogenaamde paalwoningen.