Bestuurscultuur is stuitend!

Morgenavond op de raadsagenda:

Bestemmingsplan Schakenbosch, waarin slechts 5% sociale woningbouw is opgenomen i.p.v. de eerder besloten 30%.

De reactie van GBLV woordvoerder Arnold Brans:
“Bestuurscultuur in Leidschendam-Voorburg is stuitend”

In juli 2020 heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg zich uitgesproken om 30% sociale woningbouw op Schakenbosch te realiseren. Een amendement van GBLV/ Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks werd met 18 tegen 17 stemmen aangenomen. In het raadsvoorstel dat nu voorligt wordt echter slechts 5% sociale woningbouw gerealiseerd.

Arnold Brans, raadslid GBLV/Gemeentebelangen, is zoals altijd glashelder: ”Als een amendement wordt aangenomen, dan heb je dat als college uit te voeren. Op het moment dat inwoners, belanghebbenden en de gemeenteraad daar niet meer zeker van zijn, dan slaat de willekeur toe.

Het college hoeft zich dan niks meer aan te trekken van een aangepast raadsbesluit, want het maakt toch niet uit. De bestuurscultuur in deze gemeente waarin het college zelf prioriteiten bepaalt en waar een raadsbesluit zomaar terzijde wordt geschoven, is stuitend.”

Brans dient aanstaande dinsdag namens GBLV/Gemeentebelangen twee amendementen in om enerzijds de 30% sociale woningbouw te verplichten en anderzijds te zorgen, dat alleen op de huidige bebouwde plekken maximaal 325 woningen mogen worden gebouwd.

GroenLinks heeft het bestemmingsplan met 30% sociale woningen medeondertekend. Het college komt echter met een voorstel met daarin maar 5% sociale woningbouw. Het collegevoorstel druist daarmee in tegen het eerder ingediende en aangenomen amendement.