Wat wil het college met Stompwijk?

Leidschendam-Voorburg, 14 februari 2021 – De geluiden dat Stompwijk beter af zou zijn met de gemeente Zoeterwoude dan met Leidschendam-Voorburg zijn voor de fractie GBLV/Gemeentebelangen aanleiding om aan het college van B&W te vragen hoe het college tegen Stompwijk aankijkt.

GBLV-raadslid Marien van Wijk: ”Wij zijn ook benieuwd of het college bereid is om een enquête naar de relatie tussen de inwoners en bedrijven van Stompwijk en de gemeente uit te voeren.” Verder wordt aan het college gevraagd naar de status van de woningbouwprojecten in Stompwijk, de voortgang rond de renovatie van de Dr. Van Noortstraat en of het college uitvoering heeft gegeven aan een motie over een openbaar vervoerverbinding tussen Leidschendam en Stompwijk. ——————————————————————————————————