Eén keuze is geen keuze

Of toch wel? In het mistige dossier OV-knooppunt Voorburg-West betoogde wethouder Van Eekelen (VVD) dat er niks aan de hand is. Er ligt nog niks vast en er is nog steeds ruimte voor andere tracé’s. Wij zijn benieuwd of de gemeenteraad straks daadwerkelijk een keuze kan maken. Inwoners zullen vanaf nu actief worden geïnformeerd. Wat GBLV betreft had dat al veel eerder moeten gebeuren.

De coalitiepartijen hebben geen behoefte om een keuze te maken als het gaat om de verbouwing van Huize Swaensteyn Alleen Huize Swaensteyn wordt als locatie voor de gemeenteraad onderzocht. Dat een eerder rapport al heeft gewezen op de grote risico’s rond de beschikbare ruimte, het historische karakter, de bereikbaarheid voor minder validen e.d. is niet relevant voor deze partijen. Geen van de coalitiepartijen gaf aan hoe hoog de kosten mogen oplopen. Zonder vergelijkingsmateriaal is dat een blanco cheque die u als inwoner straks mag gaan betalen.

In de verbouwing van Huize Swaensteyn moet ook rekening worden gehouden met de anderhalvemetersamenleving. Voor de scholen wilde wethouder Bouw (CDA) daar niet aan. De RIVM-richtlijnen rond ventilatie wilde zij niet direct doorvoeren in de aanpassing van de huisvestingsverordening Onderwijs. Dat zou namelijk geld kosten. Geld wat straks nodig is voor de verbouwing van Huize Swaensteyn?