Marien van Wijk: De brug die er toch niet kwam

Een dossier wat al ruim 5 jaar loopt. U heeft er ongetwijfeld iets van mee gekregen: een extra brug over de Vliet ter hoogte van de oude betoncentrale Mebin of voor de ouderen onder ons het terrein van de Waard.

In het vorige college met GBLV/Gemeentebelangen is toen na zeer gedegen onderzoeken onder wethouder Bruines (D66) besloten géén brug aan te leggen. Alleen VVD en CDA waren toen voor een brug.

Nu juist deze partijen tijdens de verkiezingen hebben beloofd alsnog deze brug aan te leggen werd het dossier opnieuw geopend. Nu zijn we één miljoen Euro verder aan onderzoeken en rapporten, maar de resultaten zijn nagenoeg ongewijzigd gebleven.

Een brug trekt extra verkeer aan, creëert een waterbedeffect: problemen ontstaan op andere- en meerde locaties. Alleen een brug heeft niet het gewenste effect om verkeersdruk Damcentrum te verminderen. Daarnaast zijn extra maatregelen nodig. De kosten zullen tussen de 30 en 40 miljoen Euro bedragen en het duurt nog minimaal 6 jaar voordat de brug aangelegd kan worden. GBLV/Gemeentebelangen heeft vanaf dag één gepleit voor slimmere- en goedkopere oplossingen die ook nog eens snel in te voeren zijn:

  • Meerdere brugdisplays op strategische goede locaties met melding: brug gaat open over.. minuten (countdown) en/of brug is geopend;
  • Slimme verkeerssystemen die het autoverkeer op de slimste wijze van en naar de N14 (Sijtwendetunnel) zullen leiden;
  • Aanpassingen van het wegennet: op de Noordsingel en Bernardlaan rotondes maken i.p.v. kruispunten en stoplichten;
  • Inspelen op de veranderingen welke ontstaan door openen en de gewijzigde inrichting van de Rotterdamsebaan en de Rijnlandroute;
  • Goed in gesprek blijven met de Provincie omtrent herinrichting met ongelijkvloerse kruisingen N14 o.a. door betere en langere invoegstroken.

Dit allemaal onder het motto ”brug open, geen verkeer richting Damcentrum”. Wij denken het aantal voertuigbewegingen hiermee te reduceren van 9000 naar maximaal 6000 per etmaal.

Er lag een voorstel van het College om verder te gaan met (alweer) een nieuw onderzoek voor de brug. Deze is afgelopen woensdag 28 oktober verworpen en met 14 stemmen voor en 21 stemmen tegen is de brug nu definitief van de baan. Onderzoeken worden stop gezet en er wordt in de begroting geen geld meer opgenomen voor een nieuwe brug.

In plaats daarvan waren alle partijen unaniem in het besluit om de maatregelen uit het plan “Benutten zoals bedoeld”, zoals in 2016 door de Gemeenteraad aangenomen, zo snel mogelijk in te voeren. Dat betekent geen extra oeververbinding, maar daarentegen, een uitgebreid pakket aan maatregelen (hierboven genoemd) die gezamenlijk zorgdragen voor een goede doorstroom, verkeersspreiding en een leefbare woonomgeving. Voor een optimaal resultaat moeten wel alle maatregelen uitgevoerd worden.

Voor GBLV ligt er een mooie taak om te zorgen dat dit inderdaad gaat gebeuren en ook zo spoedig mogelijk. Daarnaast gaan wij er alles aan doen om onze voorgestelde maatregelen verder uit te werken om zo aan de doelstelling te komen van het Damcentrum een fijn woongebied te maken, met een goed economisch klimaat en met een acceptabel aantal verkeersbewegingen over de Sluisbrug.