Even voorstellen: Arnold Brans

Graag wil ik mij aan u voorstellen als nieuw lid van de fractie GBLV!

Met mijn 80 jaar ben ik momenteel de oudste in de gemeenteraad. Als gepensioneerde had ik de mogelijkheid om via de VVD in de gemeenteraad te komen. Na de hele commotie rondom Schakenbosch heb ik mijn VVD-lidmaatschap opgezegd. Door mee te stemmen met de oppositie voor het inmiddels bekende amendement, was er een onwerkbare situatie ontstaan binnen de fractie van de VVD. Vandaar mijn overstap naar GBLV/Gemeentebelangen. Omdat voor mij het allerbelangrijkste is goed te luisteren naar de burger en dus de kiezer leek mij dit de meest logische overstap. Gemeentebelangen staat als geen ander voor dit belang.

Tot mijn pensionering ben ik verkoopdirecteur bij een multinational geweest. Een heel andere werkomgeving dan de politiek. Dat was wel even wennen. Politici spreken toch een andere taal en het is vaak erg langdradig. En dan al die afkortingen, bijvoorbeeld KPP. Dan moet je ook maar net weten dat daarmee de nieuw te bouwen wijk Klein Plaspoelpolder bedoeld wordt.
Politici krijgen vaak het verwijt dat ze niet luisteren. Ik houd van zaken simpel en concreet maken en goed luisteren naar wat de inwoners zelf willen. Misschien minder praten en meer oplossen. Dus niet de burgers voor de gemeente maar de gemeente voor de inwoners. Ik denk daarbij dat mensen uit het bedrijfsleven net een andere kijk op de politiek hebben. Ik zeg niet dat ze beter zijn dan ambtenaren, maar ze doen de dingen wel vaak anders. Vanuit die gedachte wil ik me graag inzetten voor onze prachtige gemeente.

Graag wil ik ook mijn aandacht geven aan het ouderenbeleid. Het zou bijv. mooi zijn als de ouderenkrant weer op papier verschijnt. Niet iedereen is even handig met de computer in deze digitale wereld. Daarnaast moeten er voldoende voorzieningen zijn voor ouderen nu zij steeds langer thuis blijven wonen. Ook ben ik van mening, dat er in onze gemeente meer seniorenwoningen gebouwd moeten worden. Maar ook meer woningen in het middensegment zal de noodzakelijke doorstroming bevorderen.

Ik ben mijn hele leven al geïnteresseerd In ruimtelijke ordening. Mede omdat ik zelf al 10 keer ben verhuisd en ook zelf een huis heb laten bouwen, denk ik dat ik daarin wel de nodige ervaring heb. Het volgen en meedenken over nieuwbouwwijken in de gemeente krijgt dan ook mijn volle aandacht.
Door deel te nemen aan presentaties en bijeenkomsten van inwoners en/of groepen behorende tot mijn portefeuille probeer ik in contact te komen en te blijven met de inwoners. Ik luister vooraf goed naar wat zij willen en leg achteraf uit wat ten grondslag heeft gelegen aan de genomen beslissingen. Uiteraard alles in het kader van een democratisch proces in de politiek.
Ik ben blij, dat ik nu deel uit mag maken van de fractie GBLV/Gemeentebelangen.