Groen Links treedt tot coalitie toe

GBLV/Gemeentebelangen is bijzonder blij dat de coalitie en het college hun tekortkomingen erkennen door GroenLinks te vragen om deel te nemen. Met één raadszetel meerderheid aan een nieuwe raadsperiode te beginnen, is gewoon te kwetsbaar. Waartoe dat geleid heeft, hebben we de afgelopen twee jaar gezien. Of een college met vijf partijen het gewenste resultaat voor onze inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties gaat opleveren, mag de kiezer in 2022 bepalen.

Vooralsnog gaat de uitbreiding met een vijfde wethouder de gemeente veel geld kosten. Het gaat om circa € 150.000 per jaar aan extra kosten, terwijl het huishoudboekje van de gemeente al niet op orde is.

GBLV/Gemeentebelangen is zeer benieuwd naar de voorstellen die gemaakt gaan worden. De politieke uitersten zijn nu in het college vertegenwoordigd. Tegelijkertijd is ook de noodzaak van deelname van de CU-SGP aan het college met slechts één raadszetel weggevallen. Dit geldt eigenlijk ook voor de drie zetels van de PvdA. Hoe daardoor in het college een nieuw machtsevenwicht gaat ontstaan, zullen wij ook met belangstelling volgen.