Vraagtekens rond schuldhulpverlening

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 30 juni 2020 – In de periode 2017-2020 heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg 2,9 miljoen euro uitgegeven aan schuldhulpverlening. Dat is een fors bedrag. Vandaar dat gemeenteraad bij het vaststellen van het beleidsplan Schuldhulpverlening 2017 – 2020 een groot aantal kwantitatieve (getalsmatige) indicatoren heeft vastgesteld om het effect van het beleid te kunnen meten. Het beleidsplan Schuldhulpverlening moet nu vernieuwd worden. Op de vraag van de fractie GBLV/Gemeentebelangen aan het college van B&W om inzicht te geven in de afgesproken cijfers kwam een bijzonder antwoord. Het college heeft besloten tot een “kwalitatieve evaluatie”. Anders gezegd: er wordt om meningen gevraagd of het beleid succesvol is. De getalsmatige feiten komen niet op tafel.

GBLV-raadslid Freek Steutel verbaast zich over deze gang van zaken: “We hebben in 2017 een prima beleid rond schuldhulpverlening opgezet. Een belangrijk onderdeel daarin is het monitoren van de effectiviteit van het beleid. Daarvoor was een groot aantal indicatoren opgenomen. Als we jaarlijks gemiddeld zo’n 720.000 euro aan schuldhulpverlening uitgeven in de gemeente, dan wil je daar ook iets van in getallen terugzien. Het college lijkt dit nu aan de kant te schuiven en meldt doodleuk dat wat meningen inventariseren voldoende is.”

De coronacrisis gaat er mogelijk toe leiden dat de meer inwoners met schuldenproblematiek te maken gaan krijgen. Steutel: “Als we mensen uit de schulden kunnen houden of snel uit de schulden kunnen krijgen, is dat beter voor iedereen. Het budget is alleen niet oneindig. Door de periodieke effectmeting waartoe de raad in 2017 besloten heeft, zou op succesvolle acties/aanpakken gestuurd kunnen worden. Het lijkt er sterk op dat het college die monitoring helemaal niet heeft uitgevoerd. Het nieuwe beleidsplan dreigt daarmee niet meer te worden dan het vervangen van 2017 – 2020 door de nieuwe periode 2021 – 2024. Het schuldgevoel daarover wordt afgekocht met jaarlijks 720.000 euro.”

GBLV/Gemeentebelangen heeft aanvullende vragen gesteld om duidelijk te krijgen of het college nu wel of niet het raadsbesluit uit 2017 heeft uitgevoerd om het effect van het beleid ook getalsmatig te meten.