Schakenbosch ook voor sociale woningbouw

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 8 juli 2020 – De gemeenteraad is gisteravond niet akkoord gegaan met de bouwplannen op Schakenbosch. Het amendement van GBLV/ Gemeentebelangen, D66 en GroenLinks kon rekenen op 18 van de 35 raadszetels. Het amendement had tot doel om ook op Schakenbosch sociale woningbouw mogelijk te maken. Zoals bekend is daar in de gemeente vraag naar, maar wordt er niet of nauwelijks sociale woningbouw in de gemeente gerealiseerd. Daarnaast hadden de partijen grote bezwaren bij de wijze waarop met de belangen van omwonenden is omgegaan.

Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV/Gemeentebelangen: ”Wij zijn altijd voor het zoveel als mogelijk groen houden van Schakenbosch geweest. Met 325 woningen staat dat onder druk. Er is gesproken over het uitvoeren van een MER-onderzoek. Dat is niet gehonoreerd. Omwonenden zijn onvoldoende gehoord, terwijl we in de gemeente tegenwoordig de mond vol hebben van burgerparticipatie. Als laatste: het college krijgt het niet voor elkaar om sociale woningbouw te realiseren. Daar is behoefte aan. We hebben nu een helder signaal afgegeven dat er ook ruimte moet zijn voor sociale woningbouw.”

Het college is nu aan zet om het gewijzigde voorstel uit te voeren. Klazenga: ”De spierballen die wethouder Rouwendal in de richting van oppositie meende te moeten tonen, mag hij nu gaan gebruiken om te laten zien hoe groen wordt behouden en sociale woningbouw in de gemeente worden gerealiseerd.”