Vraagtekens rond korfbalvelden

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 7 juni 2020 – In de commissie Samenleving van de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg waren er vraagtekens rond een kredietaanvraag voor de aanleg van korfbalvelden op Sportpark Westvliet. De informatie die daarover in de afgelopen week is verzameld, maakt het dossier steeds schimmiger.

Geschiedenis met afmetingen

Vanaf 1 juli 2014 gelden er nieuwe afmetingen voor korfbalvelden. Voor de bestaande velden is er een overgangsregeling om aan de nieuwe afmetingen te voldoen. In de nota Kapitaalgoederen 2018 – 2022 wordt er nog geen woord over de benodigde gemeentelijke investeringen in de korfbalvelden gerept. Wel wordt daar vermeld dat zaken steeds tijdig worden bijgewerkt. De gemeentebegroting 2019 volgt: geen investeringen in de korfbalvelden. In het Beheerplan Sportparken 2019 – 2022 wordt ook geen aandacht geschonken aan de korfbalvelden. In het najaar van 2019 komt in Meerjarenbegroting 2020 – 2023 een investering in het korfbalhoofdveld aan de orde. Dat kost de gemeente volgens de begroting € 123.856. Dan gaat het snel: in januari 2020 ligt er ineens een voorstel om de korfbalvelden helemaal anders in te delen. Voor € 200.000 kunnen er vier velden worden aangepakt. Of de raad buiten de net vastgestelde begroting om even € 100.000 extra beschikbaar wil stellen.

Vraagtekens

GBLV-raadslid Freek Steutel (woordvoerder sport) is verbaasd over deze gang van zaken: ”Als het college al vanaf medio 2014 weet dat de afmetingen moeten worden gewijzigd, dan is het op zijn zachtst gezegd bijzonder te noemen dat dit vijf jaar onopgemerkt blijft in de plannen van de gemeente. Het wordt nog gekker dat als de inkt van de begroting 2020 nog maar nauwelijks is opgedroogd er al een wijzigingsvoorstel ligt om alle korfbalvelden maar aan te pakken.”

Fractievoorzitter Frank Rozenberg heeft vanuit een ander perspectief zorgen rond de hele gang van zaken: ”De raad wordt door het college in de begroting voor 2020 echt tot op de euro nauwkeurig gevraagd om krediet beschikbaar te stellen. In het voorstel van het college wordt nu een kleine € 25.000 meer krediet gevraagd dan volgens het college zelf noodzakelijk is. Als het college bij elk investeringsvoorstel zo’n 12,5% meer vraagt dan nodig is, dan zien we de toekomstige voorstellen van het college over lastenverzwaring voor burgers en ondernemers of bezuinigingen met veel belangstelling tegemoet.” De fractie GBLV/Gemeentebelangen heeft schriftelijke vragen gesteld over de gang van zaken rond de aanleg van de korfbalvelden.