Burgerparticipatie bij ontwikkelvisie Mariahoeve/Appelgaarde

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 15 juni 2020 – Bij de grootse plannen rond station Mariahoeve en Appelgaarde bleek dat de stem van de omwonenden nog niet echt was gehoord. Er liggen plannen voor de bouw van zo’n 450 woningen. Deze woningen zijn verdeeld over een complex met een woontoren in combinatie met een lagere bouw en een soort ’Haagse Muur’ van 150 meter lang en 6 etages hoog, pal aan de spoorbaan. Ondergrondse garages moeten hierbij het al jaren oude parkeerprobleem oplossen en ook de hoogspanningskabels gaan ondergronds. Dit plan kwam in oktober 2019 voor de omwonenden uit de hoge hoed. De gemeente had de bewoners namelijk in april 2019 bericht, dat er in juni 2019 overleg zou plaatsvinden met alle belanghebbende partijen. Die belofte is in de richting van de omwonenden nooit waargemaakt.

Bram van Popering, commissielid van GBLV/Gemeentebelangen, vond het daarom dat het hoog tijd werd om een actieve betrokkenheid van de omwonenden bij de deze plannen goed vast te leggen: “Bij het maken van zulke ingrijpende plannen mag je dit toch wel verwachten”.

In een digitaal overleg – het is immers coronatijd – bleken dat de raadsleden Ron van Duffelen (CDA) en Peter van Dolen (D66) deze opvatting deelden. Er werd een gezamenlijke motie voorbereid. De kers op de taart was in de finale bespreking over de motie de aanwezigheid van de voorzitter van de bewonersvereniging. Dit maakte de totstandkoming van de motie tot een unieke samenwerking tussen raadsleden en belanghebbende burgers.

De kern uit de motie luidt: Er wordt opnieuw met alle belanghebbenden in gesprek gegaan. Het doel hierbij is om in actieve betrokkenheid het zo veel mogelijk eens te worden over alle elementen en pijnpunten in de plannen zoals; het wonen, parkeren en de verkeerssituatie, alvorens tot uitwerking van de plannen wordt overgegaan.

De motie is tenslotte dinsdag 9 juni 2019 mede door Bianca Bremer (raadslid GBLV/Gemeentebelangen) ingediend en unaniem door de raad aangenomen. Onnodig te zeggen dat de omwonenden hier zeer content mee zijn. en door de bewoners hartelijk ontvangen.

“Ik ben enorm trots op dit gezamenlijke resultaat”, aldus van Popering. “Het onderstreept het belang van een goede en open samenwerking tussen gemeentebestuur en burgers op weg naar een gezamenlijk gedeeld toekomstbeeld. Daar kan je beter op bouwen dan omwonenden buiten de plannen houden.”.