Spoeddebat Prinsenhof: eensgezindheid in de gemeenteraad

Het spoeddebat over de brandstichtingen en overlast in de wijken De Prinsenhof, Heuvelwijk en Amstelwijk leidde tot een grote eensgezindheid in de gemeenteraad. Op één motie na werden alle moties aangenomen om de problemen aan te pakken.

GBLV/Gemeentebelangen zette op twee sporen in: op de korte termijn de problemen oplossen, maar op de lange termijn de echte oplossing zoeken. Voor de oplossing ligt de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de openbare orde bij de burgemeester. Wat GBLV betreft moet binnen een paar weken de situatie rond de Prinsenhof genormaliseerd zijn. Zo niet, dan volgt wat ons betreft een andere discussie, namelijk over de invulling van verantwoordelijkheden.

Op de lange termijn heeft GBLV voorgesteld om veel gestructureerder naar de Prinsenhof en de omliggende wijken te kijken. Dat wordt een kwestie van lange adem en ook veel gerichter ingrijpen of veranderingen doorvoeren.

Wij begrijpen overigens het gevoel bij bewoners dat de raad lang heeft vergaderd, maar dat daar weinig concreets uit naar voren lijkt te zijn gekomen. Wat de gemeenteraad volgens GBLV vooral heeft gedaan is een krachtig signaal willen afgeven waar de grens ligt. Het is nu aan burgemeester, Openbaar Ministerie en politie om met die steun korte metten te maken met de overlast