GBLV: ”Onbestaanbaar om te kiezen voor meer windturbines”

PERSBERICHT
Leidschendam-Voorburg, 1 maart 2020 – Het college van B&W van Leidschendam-Voorburg
maakte onlangs bekend vier kolossale windturbines in de gemeente te willen plaatsen. Voor de lokale politieke partij GBLV/Gemeentebelangen is het onbestaanbaar dat het college een dergelijk voorstel durft te doen. De enorme, horizonvervuilende en overlastgevende windturbine die de gemeente Den Haag vlakbij de Zeeheldenwijk heeft laten plaatsen, is iedereen in de gemeente een doorn in het oog. Hoe kan je dan als college zelf vier van die windturbines in de gemeente toestaan?


Het college van B&W vindt het prima als er vier enorme windturbines in de gemeente komen in het zicht van de bewoners van bijvoorbeeld De Rietvink, Wilsveen en Stompwijk. Er wordt gedacht aan een strook langs de A4, de Drooggemaakte Grote Polder en de Zoetermeerse Meerpolder. Het college gaat voor het plaatsen van de windturbines op zoek naar ‘maatschappelijk draagvlak.’

“Het is te bizar voor woorden. Nadat de gemeente en de vereniging ‘Houdt Vlietrand Groen’ eerst nog hebben geprocedeerd tegen de Haagse molen, kiest dit college er nu voor om vier molens bij te plaatsen,” aldus GBLV gemeenteraadslid Maurice Hartsinck. Hij vervolgt: “We zien nu al dat inwoners van de Zeelheldenwijk dagelijks worden geconfronteerd met horizonvervuiling, slagschaduwen en geluidsoverlast. Dit college interesseert het welzijn van onze inwoners blijkbaar niets.”

Het raadslid constateert dat er nu al zaken niet goed gaan. Zo kwam het externe bureau dat het
onderzoek heeft gedaan, uit op locaties die beschermd natuurgebied zijn voor vogels. Hartsinck: “Wat denk je dat een enorme windturbine voor effect heeft op een beschermd natuurgebied voor weidevogels? Wij begrijpen niet wat het college bezielt om daar windturbines te willen plaatsen.” Later bleek inderdaad dat er geen windturbine geplaatst kon worden in het deel van de Zoetermeerse Meerpolder, vanwege het weidevogelgebied. Welk gebied er dan aangewezen wordt is onbekend.

Bij de komst van de Haagse windturbine heeft de lokale partij destijds samen met de inwoners geprotesteerd. Ook nu toont de partij zich strijdbaar. “We gaan met de betrokkenen in gesprek en zullen in de gemeenteraad alles uit de kast halen om er voor te zorgen dat de belangen van de inwoners voorop komen te staan,” aldus Hartsinck. “En wij adviseren het college met klem naar andere oplossingen voor alternatieve energiewinning te kijken, zoals zonnecollectoren of andere innovatieve mogelijkheden.”
——————————————————————————