GBLV: Lokaal noodfonds voor sport en cultuur

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 22 maart 2020 – GBLV/Gemeentebelangen wil dat de gemeente een lokaal noodfonds voor sport en cultuur instelt. Het noodfonds is bedoeld om ook voor sportverenigingen en verenigingen en stichtingen op het gebied van kunst en cultuur een financieel vangnet te bieden voor de coronacrisis.

Hoe de coronacrisis zich gaat ontwikkelen, is onbekend. De fractie GBLV/ Gemeentebelangen hoopt dat we ook in Leidschendam-Voorburg snel weer terug kunnen keren naar het normale leefpatroon van voor de coronacrisis. De vooruitzichten zijn echter somber als het gaat om de economie. Gelukkig heeft het Rijk een groot aantal maatregelen aangekondigd om bedrijven, zzp-ers en werknemers te ondersteunen.

GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg: ”Voor allerlei verenigingen en stichtingen in onze gemeente op het gebied van sport, kunst en cultuur zal de coronacrisis impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan verminderde kantine-opbrengsten, sponsorgelden, contributies of entreegelden. Het zou erg jammer zijn als verenigingen en stichtingen in zwaar weer terecht komen door de coronacrisis. Vandaar dat GBLV pleit om een lokaal Noodfonds sport en cultuur in te stellen.”

Het fonds is voor GBLV nadrukkelijk een noodfonds. ”Er moet natuurlijk wel sprake zijn van een situatie waar verenigingen of stichtingen duidelijk in de problemen komen door de gevolgen van de coronacrisis. Ook moet er geen andere voorziening zijn waarop men kan terugvallen,” aldus Rozenberg.

Qua hoogte van het noodfonds denkt GBLV/Gemeentebelangen aan een bedrag van 750.000 euro tot en met eind 2021, te dekken uit de algemene reserve. Rozenberg: ”Of dit bedrag veel te hoog is of te laag is, kunnen we nu niet zeggen. Er kan zoals aangegeven niet zomaar een beroep op het fonds worden gedaan. Het fonds mag wat ons betreft ook ruimer worden gebruikt. Als de scoutingclubs of andere lokale vrijwilligersorganisaties in de knel komen door de coronacrisis laten we dan kijken wat we kunnen doen. GBLV wil dat de gemeente een duidelijk signaal afgeeft dat we verenigingen en stichtingen in onze gemeente tijdens de coronacrisis steunen.”