Bezwaren tegen volbouwen Schakenbosch afgewezen

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 25 maart 2020 – Het college van B&W heeft de ingediende zienswijzen op het ontwerp-bestemmingsplan Schakenbosch naast zich neergelegd. Tegen het volbouwen van het landgoed Schakenbosch in Leidschendam is veel weerstand. Het lijkt er nu op dat de plannen met Schakenbosch gewoon gerealiseerd gaan worden. De fractie van GBLV/Gemeentebelangen heeft vraagtekens bij de handelswijze van het college, omdat een aantal zienswijzen wel erg gemakkelijk aan de kant worden geschoven.

Voor Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV is het bijvoorbeeld een raadsel hoe het college kan aangeven dat een onderzoek naar de milieu effecten niet nodig is: ”Voor de coronacrisis stond de stikstofproblematiek volop in de belangstelling. Een milieu-effectonderzoek is volgens het college niet nodig. Een onderzoek zou tijdrovend en duur zijn.” Klazenga: ”Dat argument is natuurlijk hilarisch als we bedenken dat het college bijna een miljoen euro heeft besteed aan onderzoek op onderzoek naar een extra brug die er nooit komt.”

Ook is het bijzonder dat één van de onderliggende onderzoeksrapporten rond Schakenbosch is opgesteld door een bedrijf dat gelieerd is aan de projectontwikkelaar. ”Dat lijkt erg op een slager die zijn eigen vlees keurt en waar het college vervolgens vol smaak van eet,” aldus Klazenga. Daarnaast zijn er vraagtekens over de zorgvuldigheid in bredere zin: het ontwerp-bestemmingsplan zit vol met onnodige fouten.

GBLV/Gemeentebelangen is niet tegen ontwikkeling van Schakenbosch, maar blijft wel voorstander van het behoud van het groene karakter van het park. Klazenga: ”Wat ons betreft gaat het ontwerp-bestemmingsplan van tafel en mag de projectontwikkelaar terug naar de tekentafel: bouw alleen waar al sprake is of was van bebouwing. Als het kan met minder dan 325 woningen of kom met een mooi en creatief plan om een paar lagen de hoogte in te gaan.”

Wat GBLV/Gemeentebelangen verder zorgen baart is dat omwonenden zich niet serieus voelen worden genomen. De gemeente heeft nog wat stappen te zetten als het gaat om burgerparticipatie.