Haags beleid zorgt voor Voorburgse overlast College Leidschendam-Voorburg zwijgt

Leidschendam-Voorburg, 8 februari 2020 – De afgelopen dagen was de Haagse Binckhorst trending topic in delen van Voorburg. Een strenge parkeernorm, gebrek aan gezondheidszorg en scholen, de verhoging van de schoorsteen van de Haagse asfaltcentrale en energiewinning uit grondwater. Diverse toekomstplannen die de gemeente Den Haag heeft voor de nieuwe woonwijk de Binckhorst kunnen grote impact hebben op de leefbaarheid in Voorburg. De fractie van GBLV/Gemeentebelangen vraagt zich af wanneer het college van B&W van Leidschendam-Voorburg opkomt voor de leefbaarheid van de Voorburgers en beleid ontwikkelt om de consequenties van Haags beleid, wat Voorburg raakt, het hoofd te bieden.

Op de Haagse Maanweg komen woontorens, door de hoogbouw moet de schoorsteen van de Haagse asfaltcentrale verhoogd worden. Dat geeft in de te ontwikkelen hoogbouw wellicht minder stankoverlast, maar door de hoogte verspreidt de stank zich over een groter gebied. En dat terwijl de bewoners van Voorburg-West al jaren last hebben van de asfaltcentrale. Dat geldt ook voor de strenge parkeernorm die Den Haag wil hanteren in de Binckhorst. Had een deel van Voorburg al jaren last van parkeertoerisme, dat wordt alleen maar erger wanneer bij de nieuw te bouwen 5.000 woningen de parkeernorm in Den Haag gehalveerd wordt. “Gratis parkeren bij de buren wordt dat een serieuze optie en Voorburg verandert in een grote blauwe zone”, aldus GBLV-raadslid Monica Velu.

Daarbij komt nog het Haagse idee energie te winnen uit grondwater onder de Binckhorst. Weliswaar gebeurd dit op 115 tot 125 meter diep, maar wat zijn de gevolgen voor bestaande woningen in het aangrenzende Voorburg. Onderzoek is nog niet gedaan en niemand zit te wachten op Groningse toestanden. Het zoeken naar alternatieve vormen van energiewinning valt natuurlijk wel toe te juichen. En dan is er nog het ontbreken van scholen en gezondheidszorg in de nieuwe Haagse wijk, waar men zich in Voorburg ook zorgen over maakt. Monica Velu: “De scholen in Voorburg zitten vol en ook onze tandartsen en huisartsen zijn maar zeer beperkt in het aannemen van extra patiënten.”

“Welke beleids- en toekomstvisie mag GBLV/Gemeentebelangen voor onze inwoners van het college in Leidschendam-Voorburg verwachten in antwoord op dit Haagse beleid? Loopt ons college niet erg achter de feiten aan?”, zegt Monica Velu. “Had het college hier niet al lang in overleg moeten zijn met de gemeente Den Haag? Wordt de Haagse Binckhorst een nieuwe windturbine: Den Haag de lusten, Leidschendam-Voorburg de lasten?”