Parkeertoerisme geparkeerd

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 20 januari 2020 – De parkeerdruk is op een groot aantal plekken in de gemeente erg hoog. Met het invoeren van een blauwe zone in een wijk kan de parkeerdruk gedeeltelijk worden gereguleerd. Maar als de gemeente dan een stukje van een wijk bij de invoering vergeet, dan neemt het parkeertoerisme daar toe. Die situatie deed zich voor in een aantal straten rond de kruising van de Prins Bernhardlaan en de Sint Martinuslaan in Voorburg.

Op initiatief van GBLV/Gemeentebelangen wordt de blauwe zone naar deze straten uitgebreid en worden er ook parkeervakken aangebracht.

Bram van Popering, commissielid GBLV/Gemeentebelangen, heeft zich vorig jaar bezig gehouden met de scheve parkeerverhouding: ”In 2016 kreeg ongeveer 2/3 van de wijk een blauwe zone en 1/3 niet. Het effect hiervan was in het gedeelte zonder blauwe zone volop auto’s werden geparkeerd terwijl de bewoners daar nauwelijks meer een parkeerplek konden vinden. Voor de parkeertoeristen bleek het te lastig om de Prins Bernhardlaan over te steken om daar langs de sportvelden te parkeren.”

Op initiatief van GBLV/Gemeentebelangen heeft de gemeenteraad besloten om de blauwe zone uit te breiden naar de hele wijk.

Bewoner Jean-Paul Koenders: ”Een erg frustrerende situatie, wanneer je eigen parkeerplekken worden opgeofferd aan het parkeertoerisme en je geen gehoor krijgt bij de gemeente. Alle lof dus voor de betrokkenheid van GBLV/Gemeentebelangen!”

De straten waar een blauwe zone zal worden ingevoerd zijn de Sint Martinuslaan, Henry Hagalaan, Van Benthuijsenlaan, Johannes de Bekalaan, Prins Bernhardlaan, Strabolaan, Gijsbrecht Bokellaan en de Reuvenslaan