Extra Eneco-opbrengst naar inwoners

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 9 december 2019 – De fractie GBLV/Gemeentebelangen wil dat de 60 miljoen extra opbrengst uit de verkoop van Eneco aandelen wordt uitgekeerd aan de inwoners van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het college heeft in de meerjarenbegroting rekening gehouden met 80 miljoen euro opbrengst uit de verkoop van de Eneco-aandelen. Nu dat 140 miljoen euro blijkt te zijn, moet het verschil naar de inwoners.

GBLV-fractievoorzitter Frank Rozenberg licht het standpunt van zijn fractie toe: ”Bij de begrotingsbehandeling hebben wij voorgesteld om de Eneco-opbrengst niet mee te nemen, omdat die nog niet bekend was. De wethouder was toen zeer stellig dat de 80 miljoen waarmee het college rekende juist wel moest worden meegenomen. Als het college vindt dat 80 miljoen genoeg is voor de begroting, dan moet de extra 60 miljoen gewoon naar de inwoners. De inwoners hebben immers ook bijgedragen aan de winst. Per huishouden gaat het dan om circa 1.600 euro.”

GBLV/Gemeentebelangen doet daarnaast nog een ander voorstel. Rozenberg: ”Die 60 miljoen is economisch gezien ’gevonden geld’. Ofwel geld waarmee je geen rekening mee hebt gehouden dat je het krijgt. Een uitkering van 1.600 euro per huishouden is voor inwoners eigenlijk ook ’gevonden geld’. Vandaar dat wij bepleiten dat inwoners de mogelijkheid krijgen om aan te geven of ze een deel of alles van die 1.600 euro willen storten in een op te richten onafhankelijk fonds ten behoeve van maatschappelijke, culture en sociale projecten in de gemeente. Van en door inwoners. Dan kunnen inwoners via dat fonds ook zelf de verantwoordelijkheid nemen of ze Het Veur Theater, de Ouderensoos, een festival als A Walk in the Park, een nabestaandencafé of andere mooie initiatieven in de gemeente willen steunen. Helaas zien we allemaal dat het huidige college hier constant steken laat vallen.”

De fractie GBLV/Gemeentebelangen zal in de gemeenteraad een motie indienen om deze twee voorstellen aangenomen te krijgen.