Situatie bouwprojecten Schouten heeft geen prioriteit

Leidschendam-Voorburg, 5 augustus 2019 – Op 19 juli jongstleden heeft de fractie GBLV/Gemeentebelangen feitelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de bouwprojecten en betalingen van Bouwbedrijf Schouten in Leidschendam-Voorburg. Dit naar aanleiding van publicaties in de media over problemen met bouwprojecten van de firma Schouten in de regio. In de tussentijd hebben kopers van huizen in deze projecten de fractie benaderd over hun benarde situatie. Het college daarentegen zwijgt in alle talen.

Hans Peter Klazenga, raadslid GBLV/Gemeentebelangen vindt het onbegrijpelijk dat het college de vragen nog niet heeft beantwoord. “Natuurlijk, het is zomerreces. De vragen die wij hebben gesteld, zijn alleen vragen die de verantwoordelijk wethouders voor de bouwprojecten en de wethouder Financiën ook direct zelf hadden moeten stellen. Het is onbestaanbaar dat onze vragen dus nog niet zijn beantwoord. Tenzij de betrokken wethouders het allemaal niets kan schelen wat er met hun bouwprojecten en de gemeentekas gebeurt.”

“In Leidschendam-Voorburg is sprake van een forse bouwopgave, waarbij Bouwbedrijf Schouten in vrijwel alle gevallen betrokken is. Mogelijke problemen bij Schouten hebben daarmee niet alleen hele vervelende gevolgen voor de kopers, maar ook voor de gemeente. Voor dit college maakt dat klaarblijkelijk allemaal niet uit. Ook tot 27 augustus doet dit college helemaal niets lijkt het wel”, aldus Klazenga.

In de eerstvolgende raadsvergadering wil GBLV/Gemeentebelangen gebruik maken van het vragenuur om na te gaan wat het college nu van de situatie rond Bouwbedrijf Schouten vindt, welke effecten dat heeft op de bouwproductie, welke zekerheden de gemeente kan stellen en welke alternatieven er zijn