Hondenactie in Mariënpark!

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 24 juni 2019 – De gemeente kampt met een tekort op de begroting. Dit tekort wil het college van B&W wegwerken door de hondenbelasting met ingang van 2020 met € 40 te verhogen. GBLV/Gemeentebelangen is hier volstrekt op tegen. Een algemeen tekort moet niet worden afgewenteld over de ruggen van hondeneigenaren. Op dinsdag 2 juli, 10.00 uur organiseert GBLV/Gemeentebelangen daarom in het Mariënpark in Leidschendam een bijeenkomst waar alle hondeneigenaren en hun honden voor zijn uitgenodigd. Laat ons uw stem en het geblaf van uw hond tegen deze lastenverhoging horen!