Hondenbeleid gemeente blijft verbazen

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 6 mei 2019 – Het hondenbeleid in de gemeente Leidschendam-Voorburg blijft verbazen. Uit recente publicaties komt naar voren dat er slechts twee tot drie klachten zijn geweest over honden in het Sijtwendepark in de periode 2011 – 2017, die vervolgens tot allerlei dure acties van de gemeente hebben geleid.

GBLV/Gemeentebelangen heeft nu om een afschrift van deze klachten gevraagd. Als het inderdaad om twee tot drie klachten gaat, dan zou dat betekenen dat die klachten hebben geleid tot sessies met gebruikers en omwonenden van het Sijtwendepark, juridische kosten in verband met rechtszaken, een mediation traject en als klap op de vuurpijl een aangekondigd hek van 30.000 euro. Alles bij elkaar zal het al snel om meer dan 50.000 euro gaan. Het einde is daarbij nog niet in zicht.

De hondenbezitters in Leidschendam-Voorburg mogen hun borst vast nat maken: komt er hierdoor een extra verhoging van de hondenbelasting bovenop de al eerder aangekondigde verhoging?