Wethouder ontwijkt vragen bomenkap

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 24 maart 2019 − Veel inwoners maken zich zorgen over de bomenkap in onze gemeente. Die zorg deelt GBLV/Gemeentebelangen. Vandaar dat we hier in de gemeenteraad al een aantal keren op terug zijn gekomen. Ook in de laatste raadsvergadering was dit het geval, omdat verantwoordelijk wethouder Stemerding (Stadsbeheer) eerder onjuist antwoorden had gegeven. Zo blijken kap en herplant zeker niet atijd in overleg te gebeuren met inwoners. De wethouder dook echter weg alsof het een vallende tak betrof toen GBLV-raadslid Maurice Hartsinck hierover scherpe vragen aan haar stelde.

Hartsinck: ‘Landelijk gezien maakt 81% van de mensen zich zorgen over ontwikkelingen in hun omgeving. Zo ook in onze gemeente, en die zorgen zijn terecht: de herplant van bomen ligt structureel lager dan kap, inwoners hekelen keer op keer de communicatie en moeten in sommige gevallen zelfs naar de rechter stappen om gehoord te worden. In de vorige raadsvergadering was het weer een hoog gehalte aan ‘pappen en nathouden’ van de wethouder: veel gelach en weinig wol.” Hartsinck is blij dat hij wordt bijgevallen door oppositie én coalitie. “Het is mooi dat de VVD ons nu ook steunt, en wij tekenen van harte mee met een motie van GroenLinks om de communicatie rond bomenkap te verbeteren.”

GBLV blijft zich inzetten voor de behoud en versterking van het groen en goede communicatie richting inwoners wanneer groen verdwijnt. Hartsinck: “Wij hebben het college nu gevraagd om alsnog antwoord te geven op onze vragen en inzichtelijk te maken waar het allemaal fout gaat.” Tot slot roept het raadslid de inwoners op om wanneer zij zorgen hebben of problemen zien in hun leefomgeving dit kenbaar te maken aan GBLV per mail of via de Facebook-pagina van de partij.