Visie op parkeren en bereikbaarheid Damcentrum

PERSBERICHT

Leidschendam-Voorburg, 11 maart 2019 – De herontwikkeling van het Damcentrum in Leidschendam is al meer dan tien jaar gaande. Het gebied rond de Sluis heeft een sterke impuls gekregen. De Damlaan is aangepakt en er zijn nieuwe woningen gekomen. Wat is onderschat zijn de parkeerproblemen, de overgang tussen oude en nieuwe stedelijke structuur en de bereikbaarheid (infrastructuur/verkeersstromen). Voor de fractie GBLV/ Gemeentebelangen is dit een doorn in het oog en ook alle reden om aan de vooravond van een belangrijk debat in de gemeenteraad met een eigen visie op het parkeren en de bereikbaarheid van het Damcentrum te komen.

Uitgangspunt: geven en nemen

Voor GBLV-woordvoerder op het Damcentrum-dossier Marien van Wijk was het na de vele onderzoeken, het steeds weer betrekken van bewoners en bedrijven daarbij en de klachten van bewoners en ondernemers tijd om het Damcentrum eens anders te gaan bekijken: ”In het Damcentrum zijn drie belangrijke doelgroepen: bewoners, bedrijven en bezoekers die elk hun eigen wensen hebben rond parkeren en bereikbaarheid. Om aan iedereen tegemoet te komen is onmogelijk. Als we iets aan de knelpunten in het Damcentrum willen doen, moet er dus water bij de wijn of anders gezegd: het is geven en nemen. Vanuit dat uitgangspunt hebben we drie pijlers voor onze visie geformuleerd: het Damcentrum als woon-, werk- en horecagebied, de bereikbaarheid en het parkeren.”

Woon-, werk- en horecagebied

Het Damcentrum is een woon-, werk- en horecagebied, maar ook een doorgangsroute om zo snel mogelijk van de ene kant van de Vliet naar de andere kant van de Vliet te komen. De winkels in bijvoorbeeld de Damlaan zijn in dat geval slechts het decor voor de automobilist die van A naar B wil, zonder dat het tot omzet leidt. Van Wijk: ”Het bestemmingsplan uit 2005 gaf als principe aan dat in het Damcentrum de auto te gast is. In onze visie willen we dat rigoureus doorvoeren en die doorgaande route onaantrekkelijk maken. Als je naar het Damcentrum komt, dan kom je daar om te winkelen of te genieten van een terras aan de Sluis, niet om je als automobilist te ergeren dat je stilstaat voor de Sluisbrug en je vijf minuten later dan gepland op de A4 bent.”

Bereikbaarheid

”Voor de bereikbaarheid van het Damcentrum willen wij de Damlaan afsluiten voor doorgaand verkeer. De Damlaan is van twee kanten in te rijden, maar het wordt onmogelijk om door te rijden. De ontsluiting van het Damcentrum moet in onze visie gaan lopen via de Rijnlandstraat. De ”slinger” die nu nog moet worden gemaakt om Rijnlandstraat vanaf de Bachlaan te bereiken, kan wat ons betreft vervallen. De Bachlaan sluit bijvoorbeeld met een rotonde in beide richtingen aan op de Rijnlandstraat,” geeft Van Wijk aan.

Parkeren

In het Damcentrum is sprake van parkeerdruk. Een extra parkeergarage zal er niet komen volgens het college van B&W. Om het parkeren aan te pakken is in de GBLV-visie een aantal maatregelen opgenomen. Van Wijk ligt toe: ”De parkeergarage onder het Damplein kent twee parkeerlagen. De tweede laag is alleen toegankelijk voor bewoners van het Damcentrum met een (betaalde) parkeerontheffing, de eerste laag wordt een blauwe zone. Door het halverwege afsluiten van de Damlaan voor autoverkeer, kunnen door het aanleggen van haakse parkeervakken 25 tot 45 extra parkeerplekken worden gerealiseerd. Winkelpubliek en bewoners kunnen dan voor de deur parkeren. In de Rijnlandstraat kunnen extra parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Hierdoor wordt bereikt dat de snelheid gematigd wordt. In de Damstraat bij de winkels zou na oplevering van de woningen aan het Molenpad extra parkeergelegenheid kunnen worden gemaakt, vergelijkbaar met onze visie op de Damlaan. En tot slot is er het parkeerterrein dat wordt ontwikkeld op voormalige terrein van Engels. Handhaving van de blauwe zone is essentieel!

Vervolgstappen

De visie zal vanavond worden gepresenteerd en besproken met vertegenwoordigers van de actiegroep Dambelang, het Ondernemersfonds en bewoners in het Damcentrum. Morgen (dinsdag 12 maart) zal Marien van Wijk namens GBLV in de raadsvergadering de visie inbrengen in de discussie over de parkeerdruk. ”Ik ben natuurlijk erg benieuwd naar de reacties. Het door blijven gaan op de huidige weg, is in ieder geval geen oplossing. Het leidt alleen maar tot frustratie of het voorhouden van onbetaalbare alternatieven, waarbij de verkeersoverlast naar andere wijken wordt doorgeschoven.”

De hele visie is HIER te downloaden.