Petitie Benutten zoals Bedoeld, geen extra Brug!

Inwoners zijn een petitie gestart tegen nieuw onderzoek naar een extra brug over de Vliet.

“Daarom hierbij de oproep om deze petitie te tekenen waarmee wij de politiek eenduidig een dringend signaal geven: “ Benutten zoals Bedoeld, Geen extra brug!”

Een duidelijk oproep van inwoners aan het College en de Gemeenteraad: Stop met geld uitgeven aan onderzoeken die al gedaan zijn en kom genomen beloften en besluiten na!

GBLV/Gemeentebelangen ondersteunt het initiatief van deze petitie zeer! Onderteken de petitie HIER