Spoeddebat over Antoniushove/Bronovo

PERSBERICHT
Leidschendam-Voorburg, 7 januari 2019 – De fractie GBLV/Gemeentebelangen
heeft voor morgenavond (dinsdag 8 januari) een spoeddebat in de
gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg aangevraagd over de mogelijke
sluiting van ziekenhuis Antoniushove en Bronovo. GBLV wil meer duidelijkheid
hebben over de acties die het college van B&W alleen en/of samen met de
gemeenteraad en inwoners gaat ondernemen om het ziekenhuis open te
houden.

GBLV-raadslid Bianca Bremer geeft aan dat GBLV gezamenlijke actie wil van
college, raad en inwoners om Antoniushove open te houden: ”Met elkaar staan we
nu eenmaal sterker. Het is goed om te zien hoe vanuit de raad de wens leeft om iets
tegen de sluiting te doen. GroenLinks heeft een motie voorbereid en het CDA heeft al
het concept voor een brief aan het HMC-bestuur opgesteld. Wat GBLV betreft zijn
college en gemeenteraad ook aanwezig bij de aanbieding aan het HMC-bestuur en
aan de minister van de petitie die al door tienduizenden is ondertekend.”

De vragen van raadslid Bremer:

Interpellatievragen mogelijke sluiting Antoniushove/Bronovo

1. Wanneer heeft het college kennis genomen van de mogelijke sluiting van Antoniushove en Bronovo?

2. Waarom heeft het college de raad niet (al dan niet vertrouwelijk) hierover geïnformeerd in de wetenschap dat de raad in het verleden al grote zorgen en bedenkingen heeft geuit tegen sluiting van de spoedeisende hulp?

3. Waarom heeft het college tot Oudejaarsdag gewacht met een reactie op het nieuws van de mogelijke sluiting van Antoniushove en Bronovo, terwijl in het weekend daarvoor de grote onrust hierover bij de inwoners bleek door de massale ondertekening van de online petitie? Heeft het college de impact ook hier onderschat?

4. Is het college zich bewust van haar taak om te netwerken met zorginstellingen in Leidschendam-Voorburg om te voorkomen dat we overvallen worden met plannen die eenzijdig door de instellingen worden bedacht/gemaakt?

5. Heeft het college een structureel overleg met deze zorginstellingen?

6. Heeft het college contact/overleg met de dominante zorgverzekeraars in het gebied waar Leidschendam-Voorburg deel van uitmaakt, om duidelijk te maken wat de lokale belangen zijn van de verzekerden; hun cliënten, onze inwoners zogezegd?

7. Heeft het college met andere gemeenten in de regio hierover overleg om gezamenlijk een signaal af te geven naar de zorgverzekeraars?

8. Hoe ziet het college zelf het belang van Antoniushove en Bronovo?

9. Ziet het college het als zijn taak om nu aan te geven dat genoeg, genoeg is? LV is de eerste hulp voorziening (SEH) immers ook al kwijtgeraakt.

10. Welke actie(s) gaat het college daartoe ondernemen, liefst samen met de raad en onze inwoners, om aan het bestuur van HMC duidelijk te maken dat LV sluiting van Antoniushove een ongewenst plan vindt?

11. Is het college bereid om een uitnodiging van de raad in de richting van het bestuur van het HMC te ondersteunen, om over de plannen van HMC met de raad en inwoners in gesprek te gaan?

12. Hoever is het college om nu echt te komen tot een 24 uur huisartsenpost, nu KJ44 volgens de laatste berichten voor sociale woningbouw wordt bestemd?

13. Is het college bereid om samen met de raad een brief te sturen aan het bestuur van HMC en aan minister Bruins om de zorgen kenbaar te maken over de sluiting van Antoniushove (en Bronovo)?

14. Is het college bereid om met de raad aanwezig te zijn bij de overhandiging van de petitie tegen de mogelijke sluiting van Antoniushove (en Bronovo) aan het bestuur HMC en minister Bruins

 

 

 

 

Afbeelding: Google Maps